Nationalt Videncenter for Læsning
Titangade 11
DK-2200 København N
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

Forskerkaffe med Beverly Derewianka

Kom til forskerkaffe den 30. januar 2012

Fra mundtligt sprog til fagsprog

v. Professor Dr. Beverly Derewianka, University of Wollongong, Australia

Beverly Derewianka har i mange år arbejdet i læreruddannelsen og haft stor indflydelse på udviklingen af genrebaseret pædagogik. Herhjemme er hun sikkert mest kendt for sin ’snegl’, som præsenteres i artiklen “Rocks in the Head” (1990).  ’Sneglen’ er en model for undervisning som bygger bro mellem elevsprog og fagsprog: eleverne lærer de første fagtermer i en hverdagssproglig ramme og guides trin for trin frem mod en fagsproglig måde at vide noget om emnet på.

Du kan se en lille film om sneglen her.

Beverly Derewianka har desuden – sammen med Frances Christie – på basis af analyse af ca. 2000 elevtekster opstillet kriterier til evaluering af elevers fagsproglige niveau gennem hele skoleforløbet.

Til forskerkaffen vil Beverly Derewianka fokusere på det mundtlige sprogs rolle i udvikling af elevernes fagsprog, og hvordan eleverne kan hjælpes til at beherske fagsproget.

Referencer

Derewianka, Beverly (1990): Rocks in the Head, Children and the Language of Geology, i: Carter R. (ed): Knowledge about Language and the Curriculum. London: Hodder & Stoughton

Christie, Frances and Beverly Derewianka (2008): School Discourse. Continuum Discourse Series.

Læs mere om Beverly Derewianka her.

Praktiske oplysninger

Tid: 30. januar 2012 kl. 14-16.30

Sted: Titangade 11, 2200 København N, se lokalet på skærmene i receptionen

Deltagergebyr: 75,- (betales i døren) Deltagergebyret dækker kaffe og kage.

Tilmelding