Nationalt Videncenter for Læsning
Titangade 11
DK-2200 København N
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

Nationale test i dansk, læsning

Nationale test i dansk, læsning

Fra foråret 2010 er indført obligatoriske nationale test i dansk, læsning i 2., 4., 6. og 8. klasse. Testene har allerede været genstand for en del opgaver på læsevejlederuddannelsens modul 3, og de vil givetvis også fremover indgå i opgaver i såvel grunduddannelse som videreuddannelse af lærere. Det er derfor væsentligt at underviserne på disse uddannelser har et dybtgående kendskab til testene.

Nationalt Videncenter for Læsning, professionshøjskolerne afholder derfor et dagskursus om de nationale test for undervisere på læreruddannelsen og læsevejlederuddannelsen. Andre interesserede er velkomne.

På kurset vil indgå:

  • Testenes baggrund, opbygning og ide
  • Præsentation af de forskellige opgavetyper
  • Nationale test og elever med særlige behov
  • Tolkning af testresultater på baggrund af konkrete resultater fra anonymiserede klasser.

Form

Kurset vil veksle mellem oplæg og arbejde i mindre grupper med tolkning af testresultater

Underviser

Lis Pøhler, tilknyttet Skolestyrelsen som ekstern faglig rådgiver i forbindelse med udviklingen af de nationale test i dansk, læsning.

Praktiske oplysninger

Tid: 11. april 2011 kl. 10 – 15

Sted: UC Lillebælt, Asylgade 7-9, Odense, lokale 3.2

Kursusleder: Videncenterleder Klara Korsgaard, klk@ucc.dk

Kursuspris: 500 kr. (inkl. formiddagskaffe, frokost, eftermiddagskaffe og materialer)

Tilmelding: Fristen er overskredet, kontakt Tine Corfitsen for at høre om eventuelle ledige pladser, tcgh@ucc.dk