Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Om os

Faggrupper

Til Nationalt Videncenter for Læsning er knyttet tre faglige grupper:

Styregruppen
Centerets interne faglige ledelse består foruden centerlederen, der har fagligt og administrativt ansvar, af centerets styregruppe

Kvalitetssikringsgruppen 
Kvalitetssikringsgruppens primære opgave er at kvalitetssikre centerets projekter og aktiviteter. Gruppen består af to repræsentanter fra professionshøjskolernes læsefaglige miljøer, to repræsentanter for universiteterne, to repræsentanter fra praksisfeltet.

Faglig følgegruppe
Gruppens formål er at diskutere centerets udviklingsmuligheder. Følgegruppen består af repræsentanter fra professionshøjskoler, universiteter, erhvervsliv, kommuner, faglige organisationer og ministerium. 

 • Styregruppens medlemmer

  I centerets styregruppe sidder:

  Katja Munch Thorsen (UCC)
  Sami Stephan Boutaiba (UCSJ og Metropol)
  Andreas Rasch ( VIA-UC og UC Nordjylland)
  Lars Breinholt Søndergaard (UC-Syd).

   

 • Kvalitetssikringsgruppens medlemmer

  Henriette Langkjær, skoleleder ved en privatskole i Bredballe/Vejle (2017-2018)
  Lars Arndal, lektor ved Professionshøjskolen Metropol (2017-2018)
  Nikolaj Elf, lektor ved Syddansk Universitet (2017-2018)
  Anne-Mette Veber Nielsen, postdoc ved Center for Læseforskning, Københavns Universitet (2018-2020)
  Tina Mohr Nickelsen, lærer og læsekonsulent i Aarhus Kommune (2018-2020)
  Torkil Østerbye, lektor og ph.d. ved VIA Efter- og videreuddannelse (2018-2020)

  Download kvalitetssikringsgruppens mandat

 • Faglig følgegruppe

  Centerets faglige følgegruppe er sammensat af repræsentanter fra universiteter, erhvervsliv, kommuner, faglige organisationer og ministerium.

  Gruppen holder møde en gang årligt med det formål at diskutere centerets udviklingsmuligheder.

  Gruppen består af:

  • Anette Aagaard Andersen, Professionshøjskolen UC Syddanmark
  • Anette Jørgensen, lektor, Professionshøjskolen UCC
  • Birgit Orluf, Professionshøjskolen UC Lillebælt
  • Birgitte Holck Bækgaard, Læringskonsulent, Grundskolecenteret, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
  • Bolette Larsen, konsulent, Danmarks Lærerforening
  • Caroline Sehested, leder for afdeling Læring, Helsingør biblioteker
  • Carsten Elbro, professor, Center for Læseforskning, KU
  • Charlotte Rømer Engel, konsulent, BUPL
  • Cille Iversen, Professionshøjskolen Metropol
  • Dorte Andreas, Skolelederforeningen
  • Elsebeth Otzen, Professionshøjskolen Metropol
  • Gitte Palsnov, Professionshøjskolen UC Nordjylland
  • Hanne Birgitte Jørgensen, chefredaktør, fagbladet Folkeskolen
  • Hanne Brixtofte, Professionshøjskolen UC Lillebælt
  • Hanne Nissen Sabalic, formand f. Læsekonsulenternes Landsforening
  • Henriette Langkjær, skoleleder, lærer og læsevejleder
  • Lasse Bjerg Jørgensen, hovedkasserer, BUPL
  • Lene Reichstein Lund, Professionshøjskolen UC Syddanmark
  • Lene Skov Illum, Professionshøjskolen UC Syddanmark
  • Maria Kolind Knudsen, cand.mag. i pædagogik
  • Marie Elmegaard Pedersen, næstformand i Dansklærerforeningens folkeskolesektion
  • Marianne Aaen Thorsen, læsekonsulent, Læsekonsulenternes Landsforening
  • Merete Havgaard, Professionshøjskolen Absalon
  • Nina Berg Göttsche, lektor, VIA UC., ph.d. v. DPU Aarhus Universitet
  • Pernille Schwartz, Landsforeningen af læsepædagoger
  • Signe Thomsen, konsulent, Kulturstyrelsen, Kontor for Biblioteker
  • Trine Nobelius, læringskonsulent, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
  • Vibeke Post Madsen, repræsentant for Børne- og Kulturchefforeningen

Del siden på email

Du deler et link til siden: Faggrupper