Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Tidsskrift

Unges tekstverdener - på skrift og på tværs

Nr. 24

Hvordan udvikler unge deres læsning og skrivning i udskolingen, i overgange og på ungdomsuddannelser? Hvad ved vi om unges læseudvikling efter PISA? Hvad ved vi om sammenhængen mellem skriveudvikling og udvikling af skriveridentitet? Hvad ved vi om unges brug af læse- og skriveteknologi? Hvordan kan lærere styrke elevers literacyudvikling i undervisningen? Kan unge overhovedet fordybe sig i læsning, når de konstant er online? Og hvad siger de unge selv om at læse og skrive i skolen?

Dette er blot nogle af de spørgsmål, som dette temanummer af Viden om Literacy tilbyder svar på: I dette temanummer har vi undersøgt unges literacy på kryds og på tværs.

Unge læser, skriver, spejler sig, møder nye tekstverdener og spiller sig til literacy. Lærere modellerer, skaber rammer for fordybelse og udvikling, forskere interviewer og bygger statistikker. Gennem tidsskriftet kommer vi hele vejen rundt om unges tekstverdener på tværs af folkeskole og ungdomsuddannelse, og vi kommer helt ind i klasseværelserne og tæt på portrætter af den enkelte unge i et literacyperspektiv.

Gennem tidsskriftet bliver det tydeligt, at unge udvikler sig som faglige skrivere og læsere i mødet med nye udfordringer på og med skrift på tværs af skole og ungdomsuddannelse, og at mødet både former unges literacyudvikling og identitetsudvikling. Alle døre står åbne for unges literacy langt ind i voksenlivet, men skole og uddannelse spiller en afgørende rolle. De unge er på vej, nogle på trods og alle på tværs af tekstverdener og uddannelsesinstitutioner.

Tidsskriftet udkommer den 8. september 2018. Nedenfor ses en foreløbig liste over bidragsydere og arbejdstitler. 

 • Bidragsydere

  Nedenfor ses en liste over bidragsydere og arbejdstitler til Viden om Literacy nr. 24. Bemærk, at ændringer kan forekomme.

  Skrivere i overgange – identitet og udvikling
  Ellen Krogh, professor, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet 

  Fra 15 år til 27 år
  Anders Rosdahl, forskningsleder, emeritus, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd 

  Multikulturel ungdomslitteratur åbner døre og udvikler elevernes multikulturelle kompetencer
  Nadia Mansour, ph.d.-studerende, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

  Opslugt, dybt, nært – om romanlæsning i danskundervisningen
  Kristiane Hauer, ph.d.-studerende, Københavns Professionshøjskole og Københavns Universitet

  Potentiale eller hæmsko? Om læse- og skriveteknologi til unge ordblinde
  Helle Bundgaard Svendsen, ph.d., Læreruddannelsen og hf i Nørre Nissum 

  Skrivepraksis i 8. klasse
  Grete Dolmer, lektor, UC VIA Læreruddannelsen

  At gøre det svære konkret - mini-modeller som stilladsering og respons på afsnits- og sætningsniveau 
  Peter Heller Lützen, ph.d. gg faglig konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning 

  Fagligt løft til læsesvage elever i udskolingen gennem fælles, fokuseret tekstlæsning
  Annette Krenzen, lektor, UC Syd Sønderborg, og Signe Jensen, adjunkt, UC VIA  

  Kend dit værktøj – et samarbejde mellem faglærer og læsevejleder
  Lene Illum Skov, lektor, UC Syd, og Pia Grøn Jensen, underviser og læsevejleder, EUC SYD's afdeling i Haderslev

  Arbejdet med naturfagstekster i udskolingen
  Tove Christensen, lærer, Rådmandsgade Skole  
   
  Spil og sprog om spil i undervisningen
  Henriette Lund, faglig konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning, interviewer Alexander Råe Holm, Risbjergskolen, Danny Stensgaard Andreasen, Vibeholmskolen, og Marianne Borup, Langhøjskolen 

  Literacy og juridiske rollespil på gymnasiet og universitetet
  Karina Kim Egholm Elgaard, lektor, Københavns Universitet, Christian Aalborg Frandsen, cand.mag., Køge Gymnasium, og Kristine Kabel, lektor, Københavns Professionshøjskole

  Lystlæsning skal styrke fordybelsen i gymnasiet
  Kristiane Hauer, ph.d.-studerende, Københavns Professionshøjskole og Københavns Universitet  

  Skriveridentitet på hf – unge kursisters perspektiv på skriveudfordringer
  Bonnie Vittrup, adjunkt, Københavns Professionshøjskole 
   
  Kammeratfeedback er en god idé i teorien, men hvorfor er det så svært at få til at fungere i praksis?
  Maren Aarup Schjørring, lektor i dansk og fransk, Ordrup Gymnasium 

  Anmeldelse af Atle Skaftun, Oddny Judith Solheim og Per Henning Uppstad (red.) (2014): Leseboka – Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet
  Bettina Buch, lektor og ph.d., Professionshøjskolen Absalon

Del siden på email

Du deler et link til siden: Unges tekstverdener - på skrift og på tværs