Nationalt Videncenter for Læsning
Titangade 11
DK-2200 København N
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

Print This Page

Støt dit barn

Børn bruger og begår sig i skriftsprog længe inden, de starter i skole.

Det helt lille barn pludrer med sine forældre og gnaver i sin første pegebog. Når det bliver større, lærer det hurtigt bogstaverne i sit eget navn at kende, det gengiver dem på sine tegninger, ligesom det genkender dem i flyverdragten og gummistøvlerne. Det ser bogstaver sammen med andre tegn i bøger, på computeren, vejskilte og plakater og skriver bogstaver eller bogstavlignende tegn i lege. Det legelæser i bøger, smager på ord og begreber, tryller nye ord frem og undersøger sproget ved at opfinde og diskutere lege.

Børn læser, skriver og bruger sproget med den største naturlighed i deres dagligdag. De kan endnu ikke læse og skrive i traditionel forstand, men deres tidlige skriftsproglige erfaringer kan danne et solidt udgangspunkt for, at de hurtigt kan lære det.

I litteraturlisten nedenfor kan du få inspiration til, hvordan du kan stimulere og styrke dit barns sprog og læsning hjemme og uden for skolens rammer.

Savner du materialer på listen, så send nærmere oplysninger til Kirsten Friis, kfl@ucc.dk

Få mere viden og inspiration ved at gå direkte til:

Bøger og tidsskrifter
Links
Find litteratur på nettet
Film

Bøger og tidsskrifter

Dejke, H. (2008) Fortæl for børn. Dafolo
Bogen giver inspiration og vejledning i, hvordan voksne kan fortælle historier for børn. Idéerne er struktureret efter alder. Endvidere indeholder bogen forslag til remser og eventyr, der kan genfortælles.

Hedegaard, I.; Engen, L. (2005) Forældre ABZ – Undervisningsparat, læseglæde og skrivelyst. Alinea
Bogen beskriver, hvordan forældre kan støtte og udfordre deres barns læse- og skrivelyst. Det er en todelt håndbog, en art vendebog, der, læst fra den ene side, handler om læseglæde og skrive-lyst, og, læst fra den anden side, handler om undervisningsparathed.

Håkonsson, E. (2007) Klar til at lære at læse – til forældre der gerne vil hjælpe deres børn til en god start på at lære at læse. Kroghs Forlag
Pjecen giver nogle gode råd, forklaringer og idéer til, hvad forældre kan gøre sammen med deres små børn for at give dem den bedste forberedelse til tilegnelsen af læsning og skrivning

Jensen, M. Nygaard (2007) At læse med børn – dialogisk oplæsning i dagtilbud. Klim
Dialogisk oplæsning er en metode, hvor børnene inddrages aktivt i oplæsningen via spørgsmål fra såvel børn som oplæser om det læste. Bogen præsenterer metoden, giver anvisninger til, hvordan man kan bruge den, når man læser med børn, samt konkrete forslag til, hvordan den kan bruges i oplæsningen af tre billedbøger

Kjertmann, K. (2002) Læsetilegnelse – ikke kun en sag for skolen. Alinea
Bogen beskriver og analyserer det uformelle læringsmiljø, som ofte danner baggrund for, at børn begynder at læse og skrive, før de kommer i skole og viser dermed, at hjemmet har stor betydning for barnets tilegnelse af tale- og skriftsprog samt for udvikling af læsefærdighed

Pjecerne Styrk dit barns sprog. Dafolo
Klausen, L.; Hodal, G. (2008) Styrk dit barns sprog 0-3 år. Dafolo
Klausen, L.; Hodal, G. (2008) Styrk dit barns sprog 3-6 år. Dafolo
Klausen, L.; Hodal, G. (2008) Styrk dit barns sprog 6-9 år. Dafolo
Pjecerne giver et hurtigt overblik over barnets sprogudvikling, fra 0-3 år, 3-6 år og 6-9 år. Derudover giver de en række forslag til sproglige aktiviteter samt idéer til, hvordan forældre på en sjov måde kan styrke deres barns sprogudvikling gennem leg og via de daglige gøremål i hjemmet

Læsepædagogen (2010) TEMA: Kommunikation mellem forældre og børn. Læsepædagogen nr. 2, 2010
Fire artikler sætter fokus på kommunikationen mellem børn og forældre. Dorthe Bleses ser forældrene som barnets første lærere, og Carina Fast diskuterer, om og hvordan barnets erfaringer med kommunikation inddrages i skolestarten. Susanne Gaarsmand fremhæver, at forældre er rollemodeller, som udvikler barnets sociale kompetencer – og det skal ske fra babystadiet, som Susanne Vishop Paulsen fremhæver. Uddybende empiri til Paulsens artikel kan downloades her

Løvgreen, M. (2013): Læsehygge. Sproggren (E-bog)
Forfatteren, som er tidligere lærer, giver ideer og forslag til forældre kan støtte op om deres barns læsning og læseudvikling – med fokus på motivation og læseglæde.
Læs mere på forlaget hjemmeside

Madsen, M.C. (red) (2004) Højtlæsning – at høre den ægte nattergal synge. Biblioteksstyrelsen
Antologien indeholder 15 artikler, der sætter fokus på forskellige aspekter af højtlæsningen. Den giver et hurtigt og fint indblik i højtlæsningen og kan bestilles via Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside eller downloades her

Nielsen, H. (2008) Lad sproget sprudle – om sprog og læsning. Specialpædagogisk Forlag
Pjecen er fuld af tips og idéer til , hvordan forældre kan støtte deres barn i sprogudviklingen,  når sproget sprudler, er læseudviklingen i gang.

Nielsen, M. Holst (2009) Sprog med det hele. Specialpædagogisk Forlag
Bogen give en række bud på at indtænke og tilrettelægge sproglige aktiviteter i en ganske almindelig hverdag. Med udgangspunkt i børnenes oplevelser og ved hjælp af den tematiske opstilling gives der idéer til, hvordan man kan integreret sproget i forskellige aktiviteter

Salling, L. (2008) Aktive fortællinger, rim og remser – dialogisk læsning med børn. Dafolo
Bogen præsenterer forslag til dialogisk oplæsning af en række konkrete historier. Alle med det formål at lade børn lege med sproget og træne dialogen. Der er idéer til, hvordan børnene kan snakke og gætte med i fortællingen, samt forslag til spørgsmål der kan starte en efterfølgende dialog om teksten

Salling, L. (2009) Dialogisk læsning – hvordan? Dafolo
Bogen vejleder og inspirerer til, hvordan man kan arbejde mere målrettet med børns sprog

Salling, L. (2009) Spring sproget frem. Dafolo
Bogen giver forslag til en stimulering af børns sproglige kunnen via en kombination af rim og remser, sang og musik og sjove fysiske såvel som sproglige opgaver

Links

Find bøger og inspiration til det at læse med dit barn på nettet:

Anbefalinger af børneapps
På bloggen Mors apps gives der forslag til gode apps til børn – også inden for læsning og sprog.
Læs mere

Anmeldelser af børne- og ungdomsbøger
På sitet Æseløre.dk anmeldes børne- og ungdomsbøger. På sitet kan man desuden finde læseprøver og booktrailers.
Læs mere

App: WriteReader
IPad-app for børn i alderen 4-10 år bygger på tankerne om ”at skrive sig til læsning”, hvor barnet med udgangspunkt i sit aktuelle skriftsprogsniveau skaber en tekst til et billede taget med iPad’en.
Læs mere

God undervisning – lektier og forældre støtte
Forældre vil gerne støtte deres børn med skolearbejdet og med lektierne på den bedste måde, og set i lyset af, at børn er meget forskellige, familier er skruet forskelligt sammen og at skoler og lærere stiller forskellige krav, er det svært at gennemskue, hvad den bedste måde nu er.
Læs mere

Internationale læsetips til forældre
Den internationale læseorganisation: International Reading Association har en side specielt henvendt til forældre. Her kan man downloade forskellige pjecer, der introducerer det at læse med sit barn
Læs mere

Lektier virker ikke
Elever lærer ikke meget af deres lektier, med mindre de får lov til at være kreative med stoffet. Forskningsprojekt sætter spørgsmålstegn ved lektiernes nytteværdi.
Læs mere

Lærer elever mere af at få lektier for? 
Hvad siger den internationale forskning om virkningen af lektielæsning? Det har et nyt systematisk review fra Canada undersøgt. Læs konklusionerne, så er dit hjemmearbejde gjort før skoleårets start.
Læs mere

Sprog & leg
På denne sider kan forældre søge viden om børns sprogudvikling fra 0-6 år. Man kan søge svar på spørgsmål eller bekymringer, man har om sit barns sprogudvikling samt få ideer til, hvad man selv kan gøre for at hjælpe sit barn på vej
Læs mere

Find litteratur på nettet

OECD-rapport: PISA – Let’s Read Them a Story! The Parent Factor in Education
Om forældres støtte af deres børns læsning.
Læs rapporten her

Palles gavebod
Et digitalt tilbud til børn, hvor de i et sjovt og underholdende univers kan søge al den viden og information, som det fysiske børnebibliotek også ligger inde med. Styrelsen for Bibliotek og Medier står bag siden
Se siden her

Bibbi
BiBBi er det første nordiske virtuelle børnebibliotek for børn fra 3 til 12 år. I bibliotekets database kan man læse lidt om bøgerne, kigge på bogtitlerne, blive nysgerrig og få lyst til at læse. Man kan også læse anmeldelser skrevet af både børn og voksne.
Se siden her

Film

Film om sprogtilegnelse på 7 sprog
Lyngby-Taarbæk Kommune har lavet filmen: Sprog er en gave fra mor og far, der skal sætte fokus på tosprogede børns sprogtilegnelse og udvikling af ordforråd. Såvel på de sprog der tales i hjemmet som på dansk. Filmen varer 16 minutter, den er målrettet forældre og pædagoger og er oversat til engelsk, urdu, tyrkisk, arabisk, somali og albansk.
Se filmene her

Læsetips
Få inspiration i 8 korte film, hvor læsekyndige giver forældre og bedsteforældre gode råd til, hvordan de eksempelvis kan læse lektier, læse højt eller læse med ørerne sammen med deres barn eller barnebarn.
Se Læsetips her


Siden er udarbejdet af Henriette Romme Lund og Kirsten Friis, Nationalt Videncenter for Læsning, med hjælp fra Frederikke Winther, ph.d.-stipendiat Center for Børnelitteratur.