Nationalt Videncenter for Læsning
Titangade 11
DK-2200 København N
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

Print This Page

Læseforståelse

Målet med læsning er at kunne forstå det, man læser. At forstå det, man læser, er en sammensat kognitiv og lingvistisk proces, som indebærer, at læseren aktivt tolker det skrevne budskab ud fra den viden, han møder teksten med. Læseforståelse drejer sig altså om, at den læsende er aktivt søgende efter mening i forhold til teksten, og i mødet med teksten inddrager sin egen verden og forståelse af denne.

For at forstå teksten kan læseren bl.a. bruge forskellige former for læseforståelsesstrategier. En læseforståelsesstrategi er en bevidst målstyret handling, der kan udføres før, under eller efter læsningen af en tekst med henblik på forskellige elementer i læseforståelsen. Det at bruge læseforståelsesstrategier kan fx betyde, at læseren prøver at forudsige indholdet i en tekst eller stiller spørgsmål til teksten (og selv forsøger at besvare dem), danner visuelle forestillingsbilleder af det læste, opsummerer teksten med egne ord, udarbejder en grafisk model af tekstens opbygning eller drager slutninger med udgangspunkt i de forkundskaber, han har om emnet.
Det er naturligvis væsentligt, at læseren er i stand til at vælge de strategier, der passer til teksten og læseformålet, og ikke bevidstløs afprøver alle strategier, han kan komme i tanke om. At læse med forståelse kræver således en læser, der er metakognitiv, dvs. bevidst om egen forståelse – en aktiv læser.

De mange forskellige læseforståelsesstrategier kan inddeles i fire hovedkategorier: hukommelsesstrategier, organisationsstrategier, elaboreringsstrategier og overvågningsstrategier (Bråten og Samuelstuen 2005). De tre sidstnævnte strategier antages at føre til en dybere forståelse af teksten, mens hukommelsesstrategien blot mere overfladisk støtter hukommelsen.
Det er overbevisende dokumenteret at dybe strategier spiller en væsentlig rolle, når det gælder om at forstå en tekst, og at det er muligt at forbedre dårlige læseres læsestrategier gennem undervisning (Bråten 2007:70).

Læs nærmere om de forskellige strategier indenfor de fire hovedkategorier (Bråten, 2007), om strategianvendelse i relation til såvel fortællende som informerende tekster (Brudholm, 2002; Fredheim, 2006) og om strategianvendelse specifikt i relation til informerende tekster (Arnbak, 2003).

Få inspiration i litteraturlisten nedenfor.

Savner du materialer på listen, så send nærmere oplysninger til Kirsten Friis, kfl@ucc.dk

Få mere viden om læseforståelse ved at gå direkte til:

Bøger
Artikler
Rapporter

Bøger

Arnbak, E. (2003): Faglig læsning – fra læseproces til læreproces, Gyldendal
Arnbak, Elisabeth: ”De andre fags læsning” i Boelt, Vibeke og Jørgensen, Martin(red.) Læsning – teori og praksis, KvaN 2006
I disse udgivelser findes en grundlæggende teoretisk og faglig gennemgang af komponenterne i relation til faglig læsning i fagene. Her findes mange konkrete undervisningsidéer.

Brudholm, M. (2002): Læseforståelse – hvorfor og hvordan? Læringsareaneaer Alinea
Brudholm, Merete: ”Læseforståelse”. I: Boelt, Vibeke og Jørgensen, Martin(red.) Læsning – teori og praksis, KvaN 2006
I disse udgivelser findes en grundlæggende teoretisk og faglig gennemgang af komponenterne i relation til begrebet læseforståelse. Her findes desuden mange eksempler på hensigtsmæssige læseforståelsesstrategier i relation til skønlitterær og faglig læsning i folkeskolens indskoling og på mellemtrinnet.

Bråten, I. (red.) (2007): Leseforståelse. Lesing i kunnskabssamfunnet – teori og praksis. Cappelem, Oslo
 Bogen er en artikelsamling, som giver en bred indføring i læseforståelse. Artiklerne er udarbejdet på baggrund af de nyeste forskningsresultater om samme. Nogle af artiklerne har konkrete anvisninger på, hvordan man kan undervise i læseforståelse.

Fredheim, G. (2006): At læse for at lære. En praksisbog i læringsstrategier, Gyldendal
 Her er fokus på, hvordan læreren kan undervise i læsestrategier i relation til læsning i fagene. Her findes også et kapitel om, hvordan forældre kan indgå og bakke op.

Frey, N., Fisher, D.(2013): Rigorous Reading. Corwin Literacy.
Bogen giver instrukser i, hvordan børn, unge, voksne lærer at læse tekster. Forfatteren forklarer hvad det betyder at læse teksten “tæt”, og hvad det betyder for forståelsen at kunne læse en tekst. Argumenterne underbygges med nutidige research og forskning.  OBS! Bogen er på engelsk.

Langer, Judith A. (2002): Effective Literacy Instruction – Building succesful reading and writing programs. National Council of Teachers of English.
I denne bog fokuserer forfatteren på de større klasser i grundskolen og gymnasiet og deres literacy programmer i USA. Formålet med disse programmer, er at der ses en tendens til at de effektivt støtter elevernes læring, samtidig med at undervisningen lever op til de internationale krav. Bogen henvender sig til underviserer, der gerne vil forbedre eller fornye deres praksis og forbedre literacyoutcome, ud fra forfatterens guide baseret på research.

Oakhill, J., cain, K. og Elbro, C. (2015): Læseforståelse – indsigt og undervisning. Hans Reitzels Forlag. 
God læseforståelse er afgørende – ikke bare for de fleste fag i skolen, men også senere i livet i uddannelse, arbejde og i det hele taget ift. læring. Bogen giver indsigt i den eksisterende viden om læseforståelse. Den gennemgår vigtige færdigheder i tekstforståelse, som ikke kan tages for givet, blot fordi man har knækket skriftens kode. Bogen viser hvordan indsigt i disse færdigheder kan kombineres til en undervisningspraksis, der har stor sandsynlighed for at virke.

Dyk ned i kapitlerne:

  • Færdigheder i sprogforståelse, kapitel 2
  • Sætninger og sammenhænge mellem dem, kapitel 6
  • Giver det mening? Forståelsesmonitering, kapitel 8

Artikler

Herholdt, L.: Eksplicit undervisning i læseforståelse og skrivekompetence i dansk og andre fag – hvorfor, hvad og hvordan
Download artiklen

Læseforståelse. Temanummer. Viden om Læsning nr. 2, 2007
Nationalt Videncenter for Læsnings tidsskriftet er elektronisk og kan downloades  gratis.  Temanummeret indeholder bl.a. artikler af A. Agger, I. Bråten, K. Kjertmann og L. Herholdt, som skriver om læseforståelse i forskellige sammenhænge. Endvidere ses L. Pøhlers anmeldelse af Bråtens nyeste bog (se ovenfor).Der findes desuden mange gode udgivelser til undervisningsbrug, og det er et felt, som er under kraftig udvikling.
Download tidsskriftet her

Rapporter

Herholdt, L., Høyrup, F. (2011): Projektrapport: Undervisning i læseforståelse
Rapport over et treårigt projekt med casestudier i Helsingør og Ishøj.
Download rapporten her
Læs mere om projektet Undervisning i læseforståelse under Afsluttede projekter

Eksemplariske undervisningsforløb i dansk og matematik med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov
Dette projekt, Eksemplariske undervisningsforløb i dansk og matematik med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov,  er lavet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (IUP), Aarhus Universitet i samarbejde med professionshøjskolerne UCC, VIA UC & UC SYD samt Undervisningsministeriet, og her sættes fokus på, principper for undervisningsdifferentiering og hvordan disse kan implementeres
i grundskolen. Der er i denne forbindelse udviklet seks eksemplariske undervisningsforløb til 5. klasse i dansk og matematik. Undervisningsforløbene er beskrevet detaljeret, så det fremgår, hvad der skal arbejdes med i hver enkelt undervisningstime.
Find alle oplysninger og materialer på projektets hjemmeside.


Siden er udarbejdet af Merete Brudholm