Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Kalender

Alle kan læse - Hillerød

Nota-konferencer for undervisere og læsevejledere i grundskolen 2020

Dette forårs Nota-konferencer fokuserer på elever med ordblindhed og andre handicap, der giver vanskeligheder med at læse trykt tekst

Nota inviterer til to Alle kan læse-konferencer i samarbejde med VIA University College, Campus Aarhus og Københavns Professionshøjskole, Campus Nordsjælland.

Begge konferencedage kommer til at indeholde et program, hvor der blandt andet vil være fokus på ordblindhed i grundskolen og læsevanskeligheder hos elever i specialklasser.

Oplægsholdere på dagene vil blandt andet være:

  • Mikael Steensgaard, Kompetencecenter for Læsning i Aarhus, fortæller om læse- og skriveteknologier i et dynamisk perspektiv
  • Lis Pøhler, Læsning Innovation Specialpædagogik, præsenterer et forslag til et intensivt kursus som understøtter og udvikler elevers tekstforståelseskompetencer
  • Rachel Röst, Læs for livet, fortæller om organisationens arbejde samt den nye bogserie Mellem_Rum skabt i samarbejde med udsatte unge og Gyldendal
  • Stande: Nota, Maneno, VITEC, WIZKIDS og SubReader

Konferencerne henvender sig til læsevejledere og undervisere i grundskolen.

Arrangementet afholdes også i Aarhus den 18. marts 2020.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Alle kan læse - Hillerød