Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Kalender

En generation af stærke læsere: Børns læselyst og læsekultur

Tænketanken Fremtidens Biblioteker inviterer til konference onsdag den 28. februar 2018 i København.

Børns læsning er under forandring. De læser stadig, men på andre medier end den
fysiske bog og mere på sociale medier. Hvad betyder det for vores børns dannelse og uddannelse? Hvad siger fagfolkene på området? Hvad betyder læsning anno 2018 i et uddannelses- og kulturpolitisk perspektiv?

Der sættes fokus på udfordringer, udviklingsmuligheder og samarbejdspotentialer mellem folkebibliotek, folkeskole og hjem i en tid, hvor børn (og voksne) bliver mere digitale.

Konferencen henvender sig til biblioteksledere, udviklingsmedarbejdere fra folkebibliotekssektoren, dansklærere, læsevejledere, ansatte i pædagogiske  læringscentre og andre med interesse for læsekultur og børns læselyst.

Oplægsholdere:

  • Merete Riisager, undervisningsminister
  • Lars Geer Hammershøj, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet
  • Anne Mette Thorhauge, Medierådet for Børn og Unge
  • Stine Reinholdt Hansen, Læremiddel.dk
  • Henriette Romme Lund, Nationalt Videncenter for Læsning
  • Lonni Østergaard, Herning Bibliotek

Del siden på email

Du deler et link til siden: En generation af stærke læsere: Børns læselyst og læsekultur