Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Kalender

Infoaften om ordblindhed

Ordblindeforeningen og VUC Roskilde afholder infoaften om ordblindhed

Programmet for aftenen

Børn

  • Karl-Åge Andreasen, tidligere leder af ordblindeindstituttet og forældrerådgiver i ordblindeforeningen fortæller om ret og pligt for ordblinde børn
  • Mette Eriksen, læsekonsulent i Roskilde Kommune svarer på spørgsmål om ordblindeindsatsen i Roskilde kommune

Unge/voksne

  • VUC Roskilde fortæller om – og svarer på spørgsmål om - muligheder for unge og voksne – herunder den nye 3-årige HF for ordblinde, som starter til august 2019
  • It-konsulent Martin Richardt demonstrerer den nyeste læse-staveteknologi
  • NOTA - bibliotek for ordblinde - viser frem og svarer på spørgsmål

 Lignende arrangement på Køge Bibliotek den 11. marts kl. 18-20

Del siden på email

Du deler et link til siden: Infoaften om ordblindhed