Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Kalender

Jubilæums-netværksdag: Teknologien som med- og modspiller

I 2019 kan det særlige tilrettelagte forløb for ordblinde på Hf i Nørre Nissum fejre 10 års jubilæum. I den forbindelse inviteres der til en netværksdag, som har fokus på teknologien som med- og modspiller for ordblinde elever i grundskolen og ungdomsuddannelserne.

På netværksdagen har lærere, læsevejledere, skoleledere, og andre med interesse for undervisning af ordblinde elever, mulighed for at mødes og dele erfaringer og viden om de muligheder og problemstillinger de møder i forhold til ordblinde elever og deres anvendelse af læse- og skriveteknologi. 

Program

10.00 – 12.15 Velkomst og oplæg
- Velkomst
- Korte oplæg med introduktion til dagens tema: LST som med- og modspiller
- Gruppe-workshops på baggrund af oplæg 12.15 – 13.00 Frokost
13.00 – 13.50 Paneldiskussion: Muligheder i fremtiden i forhold til læse- og skriveteknologi.
14.00 – 14.45 Indslag ved Sanne og Andreas ”JegErOrdblind.dk” Du får masse af sjove historier og inspirerende fortællinger. Sanne og Andreas taler både om det svære og det sjove ved at være ordblind.
15.00 – 15.15 Pause – der serveres kaffe og kage. Vi netværker.
15.15 – 16.00 Mulighed for at møde tidligere elever, deltage i podcasts eller blive klogere på de nye Apps?

Tilmeldingen sker her senest onsdag d. 24. april.

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Jubilæums-netværksdag: Teknologien som med- og modspiller