Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Kalender

Kursus: It og læse- og skrivevanskeligheder - unge og voksne i uddannelse og erhverv, Emdrup

Hvilke muligheder inden for LST er der til forskellige platforme til forskellige målgrupper, og hvordan udnyttes teknologien pædagogisk og didaktisk bedst muligt i undervisning og vejledning? Hvilke individuelle og it-baserede læse- og skrivestrategier fungerer bedst hos forskellige mennesker? Det handler dette kursus om.

Målgruppe

Kurset henvender sig til konsulenter, læsevejledere og lærere, der underviser unge og voksne i læse- og skrivevanskeligheder/med ordblindhed, samt fagpersoner, der har en vejledende rolle i forhold til denne målgruppe – eksempelvis SPS-, studie- og erhvervsvejledere, sagsbehandlere og jobkonsulenter.

Formål

Formålet med kurset er at give deltagerne et grundigt indblik i de læse- og skriveteknologiske muligheder og færdigheder i at anvende disse. Formålet er desuden at pege på, hvordan LST kan integreres i udviklingen af læse- og skrivestrategier hos den enkelte bruger i forhold til uddannelse og arbejde.

Indhold

Konkret arbejdes der med læse- og skriveteknologi i form af:

  • Oplæsning med syntetisk tale
  • Digitale læremidler, tilgængelighed og indskanning af tekster
  • Ordforslag
  • Talegenkendelse
  • LST på tablets/smartphones samt online muligheder.

Herudover har kurset fokus på bevillingsmuligheder i forhold til it og på muligheder for at anvende LST ved eksamener og i jobsammenhænge. Desuden præsenteres forskning, erfaringer og undersøgelser inden for it og læse-skrivevanskeligheder.

Varighed

  • Dag 1 kl. 10-17 (morgenbrød og kaffe fra kl. 9:30)
  • Dag 2 kl. 9-16 (morgenbrød og kaffe fra kl. 8:30)

Del siden på email

Du deler et link til siden: Kursus: It og læse- og skrivevanskeligheder - unge og voksne i uddannelse og erhverv, Emdrup