Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Kalender

Læsevejlederdagen 2019

Program

09.00 Ankomst. Kaffe, te og morgenbrød
10.00 Velkomst
10.10 Guided Reading – en differentieret læseundervisning v. Lisbeth Skov Thorsen, læse- og udviklingskonsulent, Rudersdal Kommune
11.05 Guided Writing – differentieret skriveundervisning i indskolingen v. Pernille Terkelsen, lærer og læsevejleder, Sjælsøskolen, Rudersdal Kommune
12.00 Frokost
13.00 Literacy i alle fag v. Edel Nørgaard, lærer og læsevejleder, Vestfjendsskolen,
Skive Kommune
14.00 Markedsplads og kaffe/te
15.15 Forstår du, hvad du læser? – om læseforståelse
på de ældste klassetrin v. Pernille Sørensen, sprog- og læsekonsulent, Faxe Kommune
16.15 Tak for i dag

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsevejlederdagen 2019