Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Kalender

Munkebjergkonferencen 2019

Program

TORSDAG DEN 21. NOVEMBER
09.00 Ankomst. Kaffe, te og morgenbrød
10.00 Velkomst
10.10 Romanlæsning – når de digitale medier slukkes v. Kristiane Hauer, ph.d.-studerende, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
11.05 Hvilke læringsforandringer opstår med smartteknologi? v. Theresa Schilhab, dr.pæd., ph.d., MSc neurobiologi, MA kontinental filosofi, lektor, Aarhus Universitet
12.00 Frokost
13.00 Flow i læseundervisningen i 3. klasse v. Elsebeth Otzen, lektor, og Mia Graae, lektor, begge ved Københavns Professionshøjskole
13.45 Markedsplads og kaffe
15.00 Sprogforstyrrelser – et overset, men udbredt problem blandt børn og unge v. Rikke Vang, lektor, ph.d., Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
15.50 På sporet af en ny skrivedidaktik i danskundervisningen på mellemtrinnet og i udskolingen v. Susanne Hansson, pædagogisk konsulent i dansk på CFU Absalon
18.30 Festmiddag med underholdning

FREDAG DEN 22. NOVEMBER
09.00 Ordblind/ikke-ordblind – muligheder og vilkår v. Trine Nobelius, specialkonsulent, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Undervisningsministeriet
10.00 Hvem har definitionsmagten? – diagnosticering af ordblindhed v. Anette Høj Madsen, læsekonsulent, Hedensted Kommune
11.00 Kaffe/te. Udstilling fra forlagene er åben
11.20 Vinder af Årets Læseinitiativpris 2019 – uddeling af pris og præsentation af projektet.
12.00 Frokost
13.00 Teater: Jeg læser falsk - Monologer af fem ordblinde elever.
14.15 Afslutning og afrejse

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Munkebjergkonferencen 2019