Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Kalender

Ordblinde- og it-konference 2018

Læse- og skriveteknologi (LST) spiller en afgørende rolle for ordblinde i skole og uddannelse, og brugen af teknologien i praksis er i fokus på denne konference.

Hovedemnerne for konferencen er den pædagogiske/didaktiske anvendelse af teknologi i forskellige undervisningssituationer samt den organisatoriske og konkrete implementering på uddannelsesområdet. På denne konference er der særligt fokus på lærerkvalifikationer og inklusion.

Konferencedagen vil byde på en række fælles oplæg. Om formiddagen gives en status for udvikling og brug af LST i Danmark, og der gives et forskningsperspektiv på udbredelse og anvendelse af LST i skolen. Herudover gives et indblik i anvendelsen af LST til inklusion af ordblinde i England. Om eftermiddagen vil der være fælles oplæg af en ordblind studerende og et oplæg med fokus på inklusion og dysleksivenlig undervisning. Desuden vil der om eftermiddagen være 5 parallelle og praksisrettede seminarer med hver sit tema.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ordblinde- og it-konference 2018