Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Kalender

Temadage om ordblindhed målrettet frie grundskoler

I april måned 2018 afholder Styrelsen for Undervisning og Kvalitet tre temadage om ordblindhed målrettet læsevejledere (eller andre med tilsvarende kompetencer) og pædagogiske ledere, som arbejder med ordblinde elever i frie grundskoler.

Deltagere, der har gennemført temadag om ordblindhed:

  • Har viden om ordblindhed
  • Kender Ordblindetesten og Ordblinderisikotesten
  • Kender mulighederne for at søge tilskud til hjælpemidler til ordblinde elever
  • Har fået indblik i udvalgte elementer i undervisningen af ordblinde elever

De tre temadage bliver afholdt i hhv. Odense, Aarhus og København. Tilmelding foregår gennem nedenstående links:

Odense, tirsdag den 3. april kl. 09:3015:30 
http://www.conferencemanager.dk/ordblindhedfrieodense

Aarhus, onsdag den 4. april kl. 09:30-15:30
http://www.conferencemanager.dk/ordblindhedfrieaarhus

København, mandag den 16. april kl. 09:30-15:30
http://www.conferencemanager.dk/ordblindhedfrikbh

Eventuelle spørgsmål vedrørende tilmelding skal rettes til Birgitte Glass, Tlf.: 33 92 57 89, E-mail: birgitte.glass@stukuvm.dk  

Eventuelle spørgsmål vedrørende indhold skal rettes til Kirstine Bygballe Mikkelsen, Tlf.: 33 92 51 22, E-mail: kirstine.bygballe.mikkelsen@stukuvm.dk

Del siden på email

Du deler et link til siden: Temadage om ordblindhed målrettet frie grundskoler