Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Kalender

Temadage om ordblindhed og fremmedsprogsundervisning

Læringskonsulenterne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afholder to temadage om ordblindhed og fremmedsprogsundervisning i henholdsvis Aarhus og København.

Den primære målgruppe for temadagene er tysklærere og engelsklærere i grundskolen, men også fransklærere og andre med interesse for fremmedsprogsundervisning kan deltage.

Program

09:30-10:00 Kaffe og brød

10:00-10:15 Velkomst
Ved læringskonsulenter i ordblindhed og fremmedsprog, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

10:15-10:45 Fremmedsprog i grundskolen
Ved læringskonsulenter i fremmedsprog, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

10:45-11:45 Oplæg
Ordblindhed og fremmedsprogsundervisning
Ved Elisabeth Arnbak, audiologopæd, ph.d., lektor og selvstændig konsulent.

11:45-12:30 Frokost

12:30-13:45 Temaoplæg
Fremmedsprogsundervisning i tysk med særligt fokus på ordblinde elever
Ved Mette Hansen, efterskolelærer på Vrigsted Efterskole og PD i specialpædagogik.

Fremmedsprogsundervisning i engelsk med særligt fokus på ordblinde elever
Ved Anja Bols Slåttvik, underviser på hf og læreruddannelsen i Nørre Nissum, VIA University College.

13:45-14:15 Pause

14:15-15:30 Temaoplæg
Fremmedsprogsundervisning i tysk med særligt fokus på ordblinde elever
Ved Kristine Stokholm, skolekonsulent ved Kompetencecenter for Læsning i Aarhus Kommune

Fremmedsprogsundervisning i engelsk med særligt fokus på ordblinde elever
Ved Nelly Ø. Jacobsen, lærer og speciallærer.

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Temadage om ordblindhed og fremmedsprogsundervisning