Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Kalender

UDSAT: Ordblinde og it-konference 2020

Er du

  • underviser, læsevejleder eller læsekonsulent i grundskolen
  • læsevejleder eller underviser på en ungdomsuddannelse
  • voksenunderviser
  • anden fagperson inden for uddannelsesområdet

Kunne du tænke dig at få ny viden om anvendelse af læse- og skriveteknologi til børn, unge eller voksne i skole og uddannelse, så tag med på Ordblinde og it-konferencen. Konferencen er en tilbagevendende og nationalt samlende konference, der informerer og deler ny international og national viden og praksis på ordblindeområdet inden for teknologi og uddannelse.

Konferencen i 2020 er nr. 10 i rækken af Ordblinde og it-konferencer, der tidligere er blevet arrangeret af Hjælpemiddelinstituttet, og nu for 4. gang arrangeres af Rådgivnings- og støttecentret, Aarhus Universitet. Konferencen arrangeres fortsat i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet/UVM, Nota, Nationalt Videncenter for Læsning og Ordblindeforeningen i Danmark

Se programmet her.

Del siden på email

Du deler et link til siden: UDSAT: Ordblinde og it-konference 2020