Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Kalender

Temadag om Spil og literacies, Aarhus

Brug af spil til at fremme literacies er et forskningsfelt i rivende udvikling. Aalborg Universitet (AAU) og Nationalt Videncenter for Læsning (NVL) arbejder sammen med andre forskere og praktikere om at udvikle feltet, og vi har mange initiativer i gang. Derfor inviterer vi til temadag om Spil og literacies. Kom og hør om spil i fag, spil i undervisning og spil som tekster.

Program

13.00-13.10:   Velkomst ved Lene Storgaard Brok, leder af NVL

13.10-13.45:   Introduktion til spil og literacies ved Thorkild Hanghøj, professor ved AAU
Oplægget giver en introduktion til forskellige måder at anvende spil til at udvikle literacies i undervisningen. For eksempel gennem at lade elever designe spil som svar på konkrete udfordringer, anvende computerspil til at skabe stærke æstetiske oplevelser eller ved at skrive paratekster om spil – fx i form af journalistik eller guides – der tager afsæt i modtagere uden for skolen.

13.45-14.00:   Pause: Vi byder på frugt og vand

14.00-15.15:   Workshops præsenterer fund og perspektiver fra spilrelateret undervisning i skolen. Det er muligt at deltage i en af de tre workshops:

A. LIMBO – på sporet ved Thorkild Hanghøj, professor, og Rasmus Fink Lorentzen, lektor ved VIA University College
Vi udforsker computerspillet LIMBO som afsæt for at arbejde danskfagligt med narrativer og multimodal produktion på mellemtrinnet. Vi dykker ned i spilmekanikker, æstetiske virkemidler samt forskellen på narrativer i spil versus litteratur.

B. Gaming som afsæt for skrivning ved Peter Heller Lützen, specialkonsulent ved NVL
Når man skal skrive noget, er det vigtigt at vide noget om det emne, man skal skrive om, ligesom det er vigtigt at skrive til nogen. I projektet spiljournalist.dk undersøger vi, hvordan udskolingselevers spilerfaringer kan blive en produktiv kraft i skrivning i dansk i udskolingen. Vi ser eksempler på elevtekster og elevers refleksioner over skrivning i dansk.

C. Design af brætspil – nye brikker til danskfaget? ved Lise Møller, lektor ved Københavns Professionshøjskole, og Jesper Bremholm, seniorforsker ved NVL
Workshoppen zoomer ind på danskforløbet Design af spil – online kommunikation, hvor eleverne arbejder med konstruktion af brætspil omkring emnet kommunikation på nettet. Undervisningen og elevernes arbejde gør brug af metodikker hentet fra Design Thinking, en tilgang hentet fra design- og innovationsfeltet. Vi kigger nærmere på Design Thinking som en måde at arbejde konkret med det 21 århundredes kompetence i danskfaget, og på hvordan konstruktion af brætspil kan åbne for nye sider af faglig relevans i dansk.

15.30-16.00:   Forskningsoversigt over brug af spil i dansk- og engelskfagene ved Thorkild Hanghøj, professor
Forskere fra AU, AAU og SDU har sammen gennemgået den internationale forskning i, hvordan man kan anvende spil i dansk (modersmålsfag) og engelskfagene. Vi vil præsentere centrale fund i forhold til at anvende spil som afsæt for læsning, skrivning, multimodal produktion og kritisk refleksion i danskfaget samt sprogtilegnelse i engelskfaget.

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Temadag om Spil og literacies, Aarhus


Tilmeld dig Spil og literacies, Aarhus


Dette felt er påkrævet.