Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Alle kan læse - Aarhus

Nota inviterer til to Alle kan læse-konferencer 

I samarbejde med VIA University College, Campus Aarhus og Københavns Professionshøjskole, Campus Nordsjælland afholder Nota to konferencer i 2020.

Begge konferencedage kommer til at indeholde et spændende program, hvor der blandt andet vil være fokus på ordblindhed i grundskolen og læsevanskeligheder hos elever i specialklasser.

Oplægsholdere på dagene vil være:

  • Mikael Steensgaard, Kompetencecenter for Læsning i Aarhus, fortæller om læse- og skriveteknologier i et dynamisk perspektiv
  • Lis Pøhler, Læsning Innovation Specialpædagogik, præsenterer et forslag til et intensivt kursus som understøtter og udvikler elevers tekstforståelseskompetencer
  • Rachel Röst, Læs for livet, fortæller om organisationens arbejde samt den nye bogserie Mellem_Rum skabt i samarbejde med udsatte unge og Gyldendal
  • Casper Nellemann, Forstander Vittrup Fri Fagskole, fortæller om skolens arbejde med unge, der har lavt selvværd og mange nederlag i bagagen.
  • I Hillerød kommer Freja Malik, student 2019, og fortæller om sine oplevelser med at blive testet ordblind, og om at skulle forstå og acceptere den nye virkelighed
  • I Aarhus kommer skoleleder Lars Bang fra Dronninglund Skole og fortæller om læsestrategier for børn med læsevanskeligheder i specialklasser. Vi vender tilbage med, hvem der holder oplæg i Hillerød
  • Stande: Nota, Maneno, VITEC, WIZKIDS og SubReader

Konferencerne henvender sig til læsevejledere og undervisere i grundskolen.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Alle kan læse - Aarhus