Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Digital og analog læring og læsning i skolen

Program

8.30 – 9.30 Forlagsudstilling og kaffe

9.30 – 9.45 Velkommen ved Hanne Nissen Sabalic, formand for Læsekonsulenternes Landsforening

9.45 – 10.45 ’Embodied cognition’ – Læring og læsning i et kropsligt perspektiv ved Theresa Schilhab, Dr. pæd., projektleder for Naturlig Teknik på DPU, Aarhus Universitet

10.45 – 11.00 Pause

11.00 – 12.00 Digitale læremidler og redskaber ved Dorthe Klint Petersen, Audiologopæd med ph.d. i læsning, selvstændig konsulent og projektmedarbejder, står bag en række forskningsprojekter på Center for læseforskning, Københavns Universitet og på DPU, Aarhus Universitet.

12.00 – 12.30 Frokost

12.30 – 14.00 Forlagsudstilling og cafédrøftelser om læseinitiativer (3 sessioner)

14.00 – 15.00 E-READ – Læsning i den digitale tidsalder ved Anne Mangen, PhD., professor i lesevitenskap ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, Norge.

15.00 – 15.15 Kaffepause

15.15 – 16.15 E-READ – Læsning i den digitale tidsalder ved Anne Mangen, PhD., professor i lesevitenskap ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, Norge.

16.15 – 16.30 Afslutning af konferencedagen ved Hanne Sabalic, formand for Læsekonsulenternes Landsforening

Del siden på email

Du deler et link til siden: Digital og analog læring og læsning i skolen