Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Workshopdag om litteraturundervisning

Mary Schleppegrell, Michigan, USA, har sagt ja til at være med online. Hun indleder dagen med et oplæg om sit arbejde med litteraturundervisning i skolen.

Hovedspørgsmålet for dagen er, hvordan litteraturundervisning kan kvalificeres med SFL. Flere undersøgelser har vist, at meget arbejde med litteratur i skolen resulterer i faktuelle læsninger, fx i form af moralsk stillingtagen til fiktive personers karakter. Med inspiration i bl.a. Mary Schleppegrells arbejde vil der være workshops, som vil diskutere, hvordan en socialsemiotisk/SFL-baseret tilgang til litteraturundervisning kan synliggøre litteraturens fiktive univers ved at basere fortolkningen på tekstens sproglige valg.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Workshopdag om litteraturundervisning