Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

AFLYST: Dansk i mange retninger 2020

Om at tale, ikke snakke – danskfaget i samtalens tjeneste!

Konferencen inviterer danskfolk fra grundskolen, ungdomsuddannelserne, læreruddannelsen og universitetet til et fælles fagdidaktisk mødested.

Vi kommunikerer i dag på livet løs og mere end nogensinde før. Vi giver os til kende og interagerer i tale, skrift og lyd på de sociale medier, internetfora og i en række andre både velkendte og nye sammenhænge. Men bidrager al denne kommunikation til den fælles samtale, som et demokratisk samfund har brug for og bygger på? Eller skaber den større polarisering kulturelt, politisk, geografisk og socialt? På årets konference spørger vi, hvad danskfaget kan gøre for at tydeliggøre forskellen mellem at tale sammen eller i hver sin retning.

Konferencen byder på bredt diskuterende key-notes og workshops med fokus på samtalen i danskundervisningen. Desuden præsenteres nye danskfaglige ph.d.-projekter, og vi afslutter med kaffe… dialogkaffe.

Program

9.30-10.00: Ankomst og kaffe

10.00-10.15 Velkomst ved Erik Skyum-Nielsen

10.15-11.15 Samtalen i samfundet
Mads P. Sørensen, seniorforsker, Aarhus Universitet
Samtalen er en hjørnesten i vores demokrati. Sådan har det været, siden demokratiet opstod, og sådan er det stadig. Oplægget ser nærmere på og diskuterer ideen om samtalen som et centralt element i et velfungerende demokrati. Der anlægges både et historisk og aktuelt samt et teoretisk og empirisk perspektiv. Spørgsmålet er, om samtalen har ændret sig fra forsamlingshuset til Facebook.

11.15-11.30 Pause

11.30-12.30 Samtalen i danskfaget
Tina Høegh, lektor, Syddansk Universitet
De erfaringer, vi gør os med kommunikation og med samtalekulturer igennem uddannelsessystemet, er med til at danne os. De forskellige former for samtaler i klasserummet, som vi indgår i, inviterer til varierede dialogformer og måder at bruge sprog på. Oplægget undersøger gennem eksempler fra grundskole og gymnasium forskellige dialogformer i danskfaget.

12.30-13.15 Frokost     

13.15-14.30 Workshops

Workshop 1: Den litterære samtale
I workshoppen spørger vi, hvad der kendetegner den gode, spørgende samtale om litteratur, og hvordan vi giver den optimale rammer i undervisning? Vi præsenterer nogle mulige scenarier og tilrettelæggelsesstrategier baseret på dels Forfatterskolens æstetiske samtaler og dels på erfaringer fra forfattersamtaler.
Workshopledere: Erik Skyum-Nielsen, lektor, KU & Louise Bang, ph.d.-studerende, DPU, AU

Workshop 2: Den flerkulturelle samtale
Hvordan kan man medtænke kulturel diversitet i litteratursamtalen? Og hvordan får elever med forskellige resurser del i fortolkningsfællesskabet? I workshoppen vil vi diskutere teoretiske perspektiver og praktiske tilgange til den litterære samtale i det sammensatte klasserum.
Workshopledere: Helle Rørbech, lektor, DPU, AU & Katja Gottlieb, folkeskolelærer, næstformand i Dansklæreforeningens Folkeskolesektion.

Workshop 3: Den grammatiske samtale
Klassesamtaler om grammatik indeholder normalt begrænsede elevbidrag og begrænsende talepositioner for elever. Workshoppen præsenterer og diskuterer Gramma3-projektet, hvor vi har forsøgt at tilrettelægge grammatikundervisning, der indeholder klassesamtaler af ”høj kvalitet”. Men hvad er kvalitet, og hvilke potentialer og udfordringer viser sig i praksis?
Workshopledere: Mette Vedsgaard Christensen, docent, VIA & Frida Ejlsersen, lærer, Ullerup Bæk Skole

Workshop 4: Den elevstyrede samtale
I workshoppen ser vi på, hvad der egentlig foregår, når elever taler med hinanden om skønlitteratur i danskundervisningen i grundskolen og i gymnasiet? Vi spørger også, hvad lærere kan gøre for, at det møde mellem forskellige oplevelser og fortolkninger - som er samtalens potentiale - kan finde sted.
Workshopledere: Bodil Tvede, lektor, Københavns VUC & Marie Dahl Rasmussen, lektor, KP

Workshop 5: Den dialogbaserede klassesamtale
Dialogbaseret undervisning er et muligt svar på, hvordan vi får vi skabt fagligt dygtige og socialt orienterede samfundsborgere, der trives i og bidrager til demokratiske fællesskaber. I workshoppen skitserer vi den teoretiske baggrund for tilgangen og deler metodiske greb til dialogbaseret undervisning i danskfaget.
Workshopledere: Marie Neergaard, lektor, Absalon & Iben Halling, adjunkt, GUX Sisimiut

Workshop 6: Den læremiddel-inspirerede samtale
I danskundervisningen er der meget mundtlig kommunikation. Men som genstand for undervisning og i fagets læremidler fylder mundtligheden mindre. Med afsæt i analyse af læremidler gives eksempler på, hvordan man kan arbejde med klassesamtale og lytning som indhold i danskfaget i grundskolen.
Workshopledere: Dorte Carlsen, lektor, UC SYD & Lene Illum Skov, lektor, UC SYD

Workshop 7: Den kritiske samtale om digitale tekster
Hvordan kan elever blive undersøgende og kritiske samtaledeltagere ved at indgå i gruppedialoger om digitale tekster? Workshoppen viser med udgangspunkt i et igangværende ph.d.-projekt og konkrete eksempler fra praksis, hvordan man kan tilrettelægge undervisning, som understøtter kommunikationskritiske samtaler mellem elever.
Workshopledere: Eva Dam Christensen, lektor, UC SYD, ph.d.-studerende SDU og Nanna Lykke Madsen og Lise Bennetsen, studerende, UC SYD

14.30-15.00 Kaffe og kage

15.00-15.40 Til inspiration. Nye danskfaglige ph.d.-projekter

Dialogiske skrivere – forhandling skaber handling
Louise Molbæk, adjunkt, DPU, AU

Læsevanskeligheder i litteraturundervisningen belyst gennem et elevperspektiv
Nina Berg Gøttsche, lektor, VIA

15.40-16.10: Samtalen i samfundets og demokratiets tjeneste
Özlem Cekic, generalsekretær for Foreningen Brobyggerne - Center for Dialogkaffe

16.10-16.15: Tak for i dag

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: AFLYST: Dansk i mange retninger 2020