Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

AFLYST: Veje til Literacy 2020, København

Program

Kl. 9.30: Registrering og kaffe 

Kl. 10.00: Velkomst
v/ Lene Storgaard Brok

Kl. 10.15: Bevægelse i den tidlige læse- og staveundervisning: Hvad? Hvorfor? Og hvad så?
v/ Anne-Mette Veber Nielsen
Med folkeskolereformen skal bevægelse indgå i den nye skoledag svarende til 45 minutter i gennemsnit pr. dag. Målet er at fremme den generelle sundhed blandt eleverne samt at understøtte deres motivation, trivsel og læring. Formålet med projekt PLAYMORE er at blive klogere på samspillet mellem bevægelse og undervisning målrettet børns tidlige læse- og staveudvikling. Som led i projekt PLAYMORE samarbejder NVL og forskere fra Institut for Idræt og Ernæring, KU om at udarbejde en systematisk kortlægning (review) af eksisterende viden på området. I dette oplæg præsenteres foreløbige fund fra projektet.

Kl. 11.00: Kort pause

Kl. 11.15: Børns tidlige skriveudvikling
v/ Jesper Bremholm
Vi har i dag ganske stor viden om de udviklingstrin, som børn typisk gennemgår, når de skal lære at læse. Ser vi bort fra stavning, ved vi til gengæld forbløffende lidt om, hvad der kendetegner børns tidlige skriveudvikling. NVL deltager i projektet ATEL, der bl.a. har til formål at bidrage til mere viden om udviklingsmønstre i børns tidlige skrivning. Sammen med forskere fra DPU og DTU analyserer vi et meget stort antal tekster (+100.000), som elever fra 0. til 3. klasse har skrevet med brug af det didaktiske skriveværktøj Skriv og Læs. Oplægget præsenterer projektet, giver eksempler på interessante børnetekster og fremlægger foreløbige resultater om udviklingsmønstre i forhold til børnenes emnevalg, sproglige virkemidler og tekst- og sætningsopbygning.

Kl. 12.00: Lærer- og elevsprog i natur & teknologiundervisningen
v/ Charlotte Reusch
Kort introduktion til det igangværende ph.d.-projekt Modellering af mundtlighed. I projektet undersøges relationen mellem lærer- og elevsprog i tre klasser på mellemtrinnet. Hvad sker der, hvis man flytter opmærksomheden fra dagens fokusord til sætninger?

Kl. 12.20: Frokost og tid til at gå på opdagelse i forlagenes udstillinger

Kl. 13.30: Grammatikundervisning – hvordan ser den ud?
v/ Lene Storgaard Brok
Gramma3 er et projekt om grammatikundervisning i fagene dansk, engelsk og tysk. I projektets første del har vi kigget nærmere på, hvilke formål grammatikundervisningen ser ud til at tjene, og hvordan grammatikundervisning foregår i de tre fag. Undersøgelsen viser, at der foregår meget traditionel grammatikundervisning, hvilket, vi ved fra andre undersøgelser, reelt ikke gør eleverne dygtigere til hverken grammatik eller til at skrive, og at lærerne savner inspiration til at gribe undervisningen anderledes an. I projektets anden del har vi derfor gennemført eksperimenter med en anden form for grammatikundervisning, hvor eleverne ikke længere arbejder individuelt med isolerede træningsøvelser, men i stedet udfordres på at forstå betydningen af grammatiske valg. Oplægget præsenterer projektets fund og giver eksempler på, hvordan man kan gennemføre en kontekstualiseret grammatikundervisning.

14.15: Kaffe, te og kage

14.45: Gaming og skrivning – spiljournalistik i skolen
v/ Peter Heller Lützen
I projektet spiljournalist.dk undersøger vi, hvordan udskolingselevers erfaringer med computerspil kan bruges produktivt i deres skrivning i dansk i skolen. Eleverne researcher, vinkler, responderer, producerer og publicerer tekster (inkl. videoer og podcasts) om spil og spilkultur. Vi har besøgt en række klasser, talt med elever og lærere og afsøger nye veje for skrivedidaktikken i udskolingens danskfag. Oplægget præsenterer projektet, eksempler på elevprodukter og elevernes egne refleksioner.

15.30: Tak for denne gang

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: AFLYST: Veje til Literacy 2020, København