Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Udgivelser

Digital skrivedidaktik

Digital skrivedidaktik præsenterer teori om skrivekompetence og digital skrivning og sætter fokus på en række spørgsmål, som kræver skrivedidaktisk opmærksomhed, f.eks.: Hvad er skrivning? Hvordan kan man definere skrivning som en særlig kompetence, og hvad er skrivningens funktion og formål? Kan man tale om digital skrivning som en ny type skrivning?

I bogen bliver der introduceret en række eksempler på didaktiske greb udviklet ud fra metoden "Pædagogisk designforskning". Disse greb er afprøvet og testet i konkrete forløb i skolens undervisning og er resultatet af et projektsamarbejde mellem bogens forfattere og lærere i skolen.

Bogen henvender sig til grundskolens mellemtrin og overbygning.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Digital skrivedidaktik