Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Journal of Writing Research, Vol. 10, No. 3 February 2019

Journal of Writing Research er et internationalt peer reviewet tidsskrift med teoretiske og empiriske artikler samt reviews, som dækker et spredt spektrum af skriveforskningen.

I Journal of Writing Research, 10(3) fra februar 2019 er der fem artikler:

Learning to write synthesis texts: A review of intervention studies

Choice and constraint: Using SFL genre theory to teach primary-grade students to write arguments about literature

Unfolding choices in digital writing: A functional perspective on the language of academic revisions

Predicting perceptions of the lexical richness of short French, German, and Portuguese texts using text-based indices

‘Does It Work?’ Adapting self-regulated strategy instruction and visual mnemonics to teach argumentative writing

Derudover indeholder tidsskriftet en bogpræsentation og en boganmeldelse.

Tidsskriftet henvender sig primært til forskere, men det er også tilgængeligt for undervisere på læreruddannelser, læreplansudviklere og praktikere med interesse for området. Der er gratis uhindret online adgang til tidsskriftet.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Journal of Writing Research, Vol. 10, No. 3 February 2019