Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Udgivelser

Restart: Å være digital i skole og utdanning

Omdrejningspunktet for denne bog er, hvordan man kan bruge digitale læremidler i undervisningen – i alle fag og på alle trin – med særligt fokus på en elevaktiv læringskultur. Gennem teoretiske perspektiver og empiriske bidrag beskriver forfatterne forskellige sider ved brugen af digitale værktøj i praksis, ligesom de præsenterer undervisningsoplæg og læringsaktiviteter og viser, hvordan elevernes læringsudbytte øges, når elever og lærere samarbejder og hjælper hinanden.

Bogen er inspireret af begrebet digital didaktik, som bygger på Vygotskijs sociokulturelle læringsteori om den nærmeste udviklingszone. I den forstand vil læringen ske dybere og med større udbytte, når elever og lærere samarbejder, og når man lærer med og ikke af teknologien. Samlet set præsenterer og problematiserer bogen muligheder og udfordringer ved det at være digital i skole og uddannelse, og den henvender sig til lærerstuderende, lærere og undervisere på læreruddannelsen.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Restart: Å være digital i skole og utdanning