Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Om os

Sara Hannibal

Ansættelser

Ansat som læreruddanner i dansk og dansk som andetsprog siden 1999.
Lektor i dansk ved UCC, Læreruddannelsen Zahle og har igennem mange år også undervist lærere og pædagoger i efter- og videreuddannelsesregi, bl.a. Sprogpakken, læsevejlederuddannelsen og særligt tilrettelagte forløb for børnehaveklasseledere og lærere. Har desuden siddet med i arbejdsgruppen til forenkling af folkeskolens Fælles Mål for dansk som andetsprog (2014).

Uddannelse

Cand. mag i dansk og engelsk, Københavns Universitet, 2000

Udgivelser

2015: Lærerens og pædagogens didaktiske positioneringer med danskundervisningen i indskolingen som eksempel. I: Skole- og fritidspædagogik. Akademisk Forlag.
2012: Opdagende skrivning på barnets præmisser og som leg. I: Madsbjerg, Sigrid og Friis, Kirsten: Skrivelyst i børnehaven. Dansk Psykologisk Forlag
2010: Opdagende skrivning – en vej ind i læsningen. Dansklærerforeningen.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sara Hannibal