Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Projekter

Start med sprog – tal om tal

I Helsingør Kommune begynder en stor gruppe børn i skole med sproglige vanskeligheder. 

Derfor iværksætter Skolerne i Snekkersten nu en massiv indsats for at udvikle elevernes sproglige kompetencer. Indsatsen målrettes 0-3. klasse.

I projektet anvendes metoden lektionsstudier (lesson studies), som skal understøtte teamsamarbejdet mellem børnehaveklasseledere, skolepædagoger og lærere.

 • Om projektet

  Skolerne i Snekkersten er en storskole på 3 matrikler i Helsingør Kommune.

  Skolen har en elevgruppe i børnehaveklasse og 1. klasse med stor spredning i forhold til den sproglige udvikling. En større elevgruppe ligger under landsgennemsnittet i de kommunale og nationale test. Endvidere modtager skolen løbende et antal flygtningebørn, som har stort behov for sproglig støtte og inklusion.

  Skolerne i Snekkersten er således udfordret på en differentieret elevgruppe fordelt på forskellige matrikler, som skal undervises og støttes på flere forskellige måder. Ønsket er, via en intensiv og målrettet indsats, at udvikle elevernes sproglige kompetencer, så de bliver bedre til at forstå de tekster, de møder i hverdag og skole. Indsatsen fokuserer særligt på:

  •Sprogstimulerende indsatser
  •Udvikling af literacymiljø
  •Udvikling af matematisk viden
  •Udvikling af didaktiske kompetencer i indskolingen

  Samtidig rettes fokus mod at skabe et tættere samarbejde mellem de fagprofessionelle: pædagoger, børnehaveklasselærere og lærere og således skabe en ny faglig, didaktisk og pædagogisk kultur på skolen.

  Dette sker via anvendelse af den internationalt anerkendte metode lektionsstudier (lesson studies), der giver de fagprofessionelle mulighed for at planlægge, organisere og evaluere undervisningen i samarbejde.

 • Om metoden lektionsstudier

  Projektet anvender det internationalt anerkendte koncept Lesson Studies - på dansk kaldet lektionsstudier.

  Lektionsstudier er et kompetenceudviklende koncept, der styrker hele lærerteamets faglighed gennem fokus på bl.a. fælles forberedelse. Det indebærer, at lærere og pædagoger i fællesskab detaljeret forbereder og udvikler en lektion, hvorefter en børnehaveklasselærer eller en lærer gennemfører lektionen med sin klasse, mens teammedlemmer observerer.

  Efter afviklingen af lektionen mødes lærere og pædagoger og evaluerer lektionen, hvorefter de videreudvikler den. Herefter afvikles den tilpassede lektion i en anden klasse af en anden lærer - med observation, efterfølgende evaluering og ny tilpasning.

  Lektionen videreudvikles og afprøves på denne systematiske måde, indtil de deltagende lærere og pædagoger er tilfredse med den, og den kan indgå i teamets faste fagligt-didaktiske repertoire.

 • Projektkonsulenter
  Tue Bach Andersen
  Souschef og daglig pædagogisk leder ved Skolerne i Snekkersten
  tue37@helsingor.dk
  49283505
  Ane Bonnesen
  Afdelingsleder indskolingen
  awe37@helsingor.dk
  25313510
  Dorit Hedegaard
  Konsulent for dansk, it og medier
  dhe34@helsingor.dk
  49283322
  Nethe Fals
  Konsulent for matematik og it
  nlf08@helsingor.dk
  49283324
  Sara Hannibal
  Konsulent ved Nationalt Videncenter for Læsning og projektkoordinator, Lektor i UCC.
  SHAN@ucc.dk
  Kirsten Søs Spahn
  Konsulent ved Nationalt Videncenter for Læsning og CFU/UCC.
  KSP@ucc.dk

Del siden på email

Du deler et link til siden: Start med sprog – tal om tal