Oversigt

Læse- og skrivestilladser til udfordrede unge i gymnasiale uddannelser

Mange elever på gymnasierne har svært ved at læse, forstå og bruge fagenes tekster. Det gælder både på stx, hf, eux, htx og hhx. I dette vidensunivers finder du konkrete metoder og idéer til at arbejde med stilladsering af unges læsning og skrivning – og til at bruge læse- og skriveteknologi. Vidensuniverset udbygges løbende med formidling af god praksis og metoder gennem film, podcasts og konkrete idéer, som gør det nemmere for alle gymnasielærere at støtte deres elevers læsning og skrivning. 

Stilladseret læsning og skrivning i gymnasiet
FILM

Stilladsering kan handle om at vise eleverne resultatet og at koncentrere sig om de strategier, som eleverne kan bruge i processen på vej mod resultatet. I filmen starter matematiklærer Per Nygaard Thomsen undervisningen med at vise eleverne løsningen på matematikopgaven, og dansklærer Winnie Østergaard forærer indholdet af teksten før fælles læsning og arbejde med tekst og fagbegreber.