Nationalt Videncenter for Læsning
Titangade 11
DK-2200 København N
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

Vi samler, skaber og spreder viden om læsning

Læsning er kilden til viden og oplevelser og vej til udvikling og uddannelse. Det gælder for børn og for voksne. Denne hjemmeside rummer den nyeste viden om læsning, skrivning og børns sprog - til inspiration, innovation og information.

boern_der_laeser

Forskning i syn, hjerne og læsning

Et nyt forskningsprojekt på Københavns Universitet skal give mere viden om synets og hjernens evne til at arbejde sammen, når børn læser. Projektet er støttet af Synoptik- Fonden.

Læs mere
Erhvervsuddannelser1

Tekstforståelse styrkes med tekstsamtaler

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder eller autisme kan lære at blive bedre til at forstå de tekster, de læser via strukturerede tekstsamtaler. Det viser resultaterne fra centrets afsluttede projekt: Strukturerede tekstsamtaler.

Læs mere
Indskolingen

Nyt Mærsk-støttet projekt i centret

Flere børn på Frederiksberg skal blive sikre til at læse, skrive og regne, når de afslutter 1. klasse. Det er målet med projekt: Tidlig literacy – tidlig numeracy, som Frederiksberg Kommune sætter i gang fra maj 2016. Nationalt Videncenter for Læsning og forskere fra Århus Universitet er med.

Læs mere

Kalender

• 29/06-2015:

Center for Børnelitteratur udbyder i 2015 Summer School i Børn og unges tekster og medier. Undervisningen er på kandidatniveau og...

• 13/07-2015:

The 19th European Conference on Literacy will offer a platform for the findings of current research into the range of...

Se hele kalenderen
Temp Image

Bøger

Vi omtaler løbende nye bøger og materialer, der handler om læsning, skrivning og sprog.

Se alle bøger
Temp Image

Tidsskrifter

To gange om året udgiver vi det gratis tidsskrift: "Viden om Literacy".
Her kan du læse om ny forskning, udviklingsprojekter, læseprojekter, anmeldelser af bøger og meget andet.

Se alle tidsskrifter