Nationalt Videncenter for Læsning
Titangade 11
DK-2200 København N
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

Vi samler, skaber og spreder viden om læsning

Læsning er kilden til viden og oplevelser og vej til udvikling og uddannelse. Det gælder for børn og for voksne. Denne hjemmeside rummer den nyeste viden om læsning, skrivning og børns sprog - til inspiration, innovation og information.

Undervisning i indskolingen

Sprogpris til Tegn på Sprog

Et syvårligt forskningsprojekt, der følger og støtter tosprogede børns møde med og udvikling af skriftsprog har fået den Europæiske Sprogpris.

Læs mere
Dreng_der_laeser

Serielitteratur er god litteratur

Børn og unge kaster sig gerne over populære børnebogsserier, men lærere og forældre bifalder ikke altid deres interesse. En ny pH.d. fastslår, at populærlitteraturen skal ses på med nye og mere nuancerede øjne.

Læs mere
Lektiestøtte

Når den lærerstuderende er læsemakker

Læreruddannelsen Metropol og en række folkeskoler i Købehavn er gået sammen om at tilbyde elever med læse- og skrivevanskeligheder en helt særlig undervisning. Her får eleven en-til-en undervisning af en lærerstuderende.

Læs mere

Kalender

• 09/10-2014:

Vejle og Odense Centralbibliotek tilbyder nye kurser, der gør biblioteksmedarbejdere mere kompetente til at arbejde med sprogstimulering af små børn....

• 09/10-2014:

Den 10. nordiske SFL-workshop har temaet ”Ved SFL’s grænser”. Workshoppen opfordrer især til bidrag, som tematiserer metodiske, teoretiske og empiriske...

Se hele kalenderen
Temp Image

Bøger

Vi omtaler løbende nye bøger og materialer, der handler om læsning, skrivning og sprog.

Se alle bøger
Temp Image

Tidsskrifter

To gange om året udgiver vi det gratis tidsskrift: "Viden om Literacy".
Her kan du læse om ny forskning, udviklingsprojekter, læseprojekter, anmeldelser af bøger og meget andet.

Se alle tidsskrifter