Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Kursus: It og læse- og skrivevanskeligheder - unge og voksne i uddannelse og erhverv – Campus Aarhus

Læsning og skrivning er afgørende for, at unge og voksne kan tage en uddannelse og fastholde et arbejde. Har man læse- og skrivevanskeligheder, kan læse- og skriveteknologi (LST) på computere, tablets og smartphones øge muligheden for at gennemføre en uddannelse og varetage et arbejde. Der findes læse-skrivestøttende funktioner både til Windows PC, Mac, iPhone og iPad samt Android-enheder. Udbredelsen understøttes af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, der bevilger læse-skrivestøttende programmer til disse platforme gennem Specialpædagogisk Støtte (SPS) til ordblinde. Konceptet ”Bring your own device” (BYOD) giver imidlertid nogle udfordringer for både undervisere, elever, studerende, kursister og andre, der skal kende til mulighederne.

Læse- og skriveteknologi har også et stort potentiale ud over målgruppen af ordblinde. En langt større målgruppe af fx elever på ungdomsuddannelser, kursister på VUC, OBU og FVU samt studerende på videregående uddannelser kan styrke deres skriftsproglige kompetencer såvel på dansk som fremmedsprog med brug af de nye teknologiske muligheder.

Hvilke muligheder inden for LST er der til forskellige platforme til forskellige målgrupper, og hvordan udnyttes teknologien pædagogisk og didaktisk bedst muligt i undervisning og vejledning? Hvilke individuelle og it-baserede læse- og skrivestrategier fungerer bedst hos forskellige mennesker? Det handler dette kursus om.

Målgruppe

Kurset henvender sig til konsulenter, læsevejledere og lærere, der underviser unge og voksne i læse- og skrivevanskeligheder/med ordblindhed, samt fagpersoner, der har en vejledende rolle i forhold til denne målgruppe – eksempelvis SPS-, studie- og erhvervsvejledere, sagsbehandlere og jobkonsulenter.

Formål

Formålet med kurset er at give deltagerne et grundigt indblik i de læse- og skriveteknologiske muligheder og færdigheder i at anvende disse. Formålet er desuden at pege på, hvordan LST kan integreres i udviklingen af læse- og skrivestrategier hos den enkelte bruger i forhold til uddannelse og arbejde.

Indhold

Konkret arbejdes der med læse- og skriveteknologi i form af:

 • Oplæsning med syntetisk tale
 • Digitale læremidler, tilgængelighed og indskanning af tekster
 • Ordforslag
 • Talegenkendelse
 • LST på tablets/smartphones samt online muligheder.

Herudover har kurset fokus på bevillingsmuligheder i forhold til it og på muligheder for at anvende LST ved eksamener og i jobsammenhænge. Desuden præsenteres forskning, erfaringer og undersøgelser inden for it og læse-skrivevanskeligheder.

Undervisere

 • Erik Arendal, specialkonsulent, master i specialpædagogik
 • En læse-/skrivvejleder
  Begge fra Rådgivnings- og støttecentret, AU-Uddannelse, Aarhus Universitet

Arbejdsform

Arbejdsformen veksler mellem selvstændigt arbejde med programmer, oplæg fra undervisere og erfaringsudveksling.

Varighed

 • Dag 1 kl. 10-17 (morgenbrød og kaffe fra kl. 9:30)
 • Dag 2 kl. 9-16 (morgenbrød og kaffe fra kl. 8:30)

Del siden på email

Du deler et link til siden: Kursus: It og læse- og skrivevanskeligheder - unge og voksne i uddannelse og erhverv – Campus Aarhus