Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Læsevejlederne i grundskolen, Aarhus

Program

11.30-12.00: Der er sandwich til alle ved ankomst

12.00 Velkomst og introduktion
v/ Landsforeningen af Læsepædagoger

12.15: Sprog- og læseundervisning i et andetsprogsperspektiv
v/ Maria Thrane, lærer og læsevejleder (PD i dansk som andetsprog, medforfatter til materialet Fri fantasi – læs og forstå fiktion i 1. og 2. klasse).
I en del år har jeg arbejdet som lærer i en aarhusiansk byskole med ca. 30 % tosprogede elever. Her blev det interessant for mig at komme tættere på en praksis, der styrkede de tosprogede elever, der tydeligvis ikke klarede sig på niveau med deres etnisk danske kammerater. Særligt de tosprogede drenge var og er udfordrede fagligt og ligger lavere karaktermæssigt lavere end deres etnisk danske kammerater ved folkeskolens afgangseksamen. Men hvorfor får vores tosprogede elever ikke nok ud af den undervisning vi tilrettelægger for dem, og hvordan opnår vi de bedste sprog- og læsekompetencer hos vores tosprogede elever, så de har et bedre udgangspunkt for læring i alle skolens fag? 

På baggrund af en teoretisk viden og erfaring fra praksis som lærer og læsevejleder og med eksempler fra et undervisningsmaterialet Fri fantasi vil jeg forsøge at komme med nogle bud på, hvordan man som læsevejleder kan guide sine kolleger i forhold til at tilrettelægge undervisningen. Derudover vil der undervejs være oplæg til diskussion og sparring internt og skolerne imellem i et forsøg på at få øje på den praksis, der virker.

13.35:  Kaffepause

14.00: Inklusion af ordblinde elever
v/ Dorthe Aspegren Bendixen, læsevejleder og ordblindelærer (PD i skriftsprogsvanskeligheder)
Ordblinde elever er tidligt i skoleforløbet i risiko for både faglig og social eksklusion, og de private undervisningstilbud til ordblinde er stigende, fordi skolen ikke slår til. Hvordan kan skolen blive bedre til at integrere dele af de effektfulde elementer fra privatundervisningen samt ordblindeefterskolernes organisering i klassens læringsrum, så vi bedre kan tilgodese de ordblindes særlige undervisningsbehov? Hvilke overordnede procedurer og tiltag skal der til, og hvordan organiserer vi konkret undervisningen i klasserummet? Jeg præsenterer konkrete eksempler fra en vellykket praksis fra en privatskole, der via klare procedurer, handleplaner og indsatser samt elementer fra Ugeskemarevolutionen muliggør reel og ligeværdig inklusion af de ordblinde elever i 4.kl. (Metoden kan bruges på alle klassetrin, og oplægget tager udgangspunkt i min afgangsopgave og konkret praksis (PD))

15.20 Læsevejlederne i grundskolen
v/ Landsforeningen af Læsepædagoger
Opsamling af dagens drøftelser kan forhåbentlig omsættes til inspiration til fremtidige netværksmøder. Husk derfor også at tage ideer og ønsker med når vi ses!

15.30 Tak for i dag – og forhåbentlig: På gensyn!

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsevejlederne i grundskolen, Aarhus