Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Småbørnskonferencen 2020

Årets Småbørnskonference har undertitlen Sprog og Deltagelsesmuligheder. Konferencen byder på spændende perspektiver på emnet og giver deltagerne relevant fagligt udbytte med hjem i kufferten. Vel mødt!

Program

​Onsdag den 15. januar 2020
09.30–10.00  Indskrivning samt kaffe, the og rundstykker.

10.00–10.15 Velkomst og præsentation af programmet.

10.15–12.00 Må jeg være med – ude og inde i børnehavens fællesskaber v. Helle Rabøl Hansen, Cand. Jur. og Ph.d i pædagogisk psykologi, NO!SE, Network of Independent Scholars (in) Education.

12.00-13.00 Frokost.

13.00–14.15 Hvorfor klarer nogle børn sig bedre end andre? v. Anders Højen, lektor ved TrygFondens Børneforskningscenter.

14.15-14.30 Strække-ben-pause.

14.30–15.45 Hvis hesten er død… så stå dog af v. Mathilde Tambjerg Carstens Damgaard, adjunkt, VIA University College.

15.45–16.30 Eftermiddagskaffe og indskrivning på værelser.

16.30-17.00 Sprog, kommunikation og deltagelse i vuggestuen v. Irene Salling Kristensen, Marie Højholt og Line Møller Daugaard, VIA University College

18.00-  Middag.

Torsdag den 16. januar 2020
07.00–09.00 Morgenmad.

09.00–10.15 Overgangen mellem børnehave og 0. klasse v. adjunkt Line Thingholm og lektor Lene Bejer Damgaard, VIA University College

10.15–10.30 Strække-ben-pause.

10.30–11.45 Sproglige udfordringer i en dagtilbudskontekst v. Trine Hvitved, Anne Mette Neergaard Poulsen og Betina Grene Thygesen, tale-hørekonsulenter ved PPR Silkeborg.

11.45–12.45 Frokost.

12.45–14.00 Barnehagens språkaktiviteter – et kjønnsperspektiv v. Elisabeth Brekke Stangeland, Førsteamanuensis, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger. 

14.00- Farvel og på gensyn til næste år.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Småbørnskonferencen 2020