Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Småbørnskonferencen 2021

På Småbørnskonferencen 2021 får du et overblik over, hvad der rører sig lige nu på sprog- og småbørnsområdet teoretisk og i praksis. 

Der præsenteres med stolthed et program fyldt med oplæg fra store og spændende navne - både danske og internationale.

På konferencen er der Zoom “besøg” af både Dr. Michael Tomasello og Dr.  Ellen Bialystok, der bidrager med et internationalt blik på forskning i hhv. udvikling af sprog og kommunikation hos det lille barn og forskellige typer flersprogetheds betydning for barnets udvikling og muligheder.  

Og der bydes velkommen til en stribe højaktuelle danske forskere, som giver indblik i ny viden om alt fra børneperspektiv over forældreinvolvering til børn i udsatte positioner og digital dannelse i dagtilbud.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Småbørnskonferencen 2021