Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Dansk i mange retninger 2023

Små håb på stedet – danskfaget i bekymringernes tid

Konferencen inviterer danskfolk fra grundskolen, ungdomsuddannelserne, læreruddannelsen og universitetet til et fælles fagdidaktisk mødested.

Naturkatastroferne findes. Det gør overforbrug, klimaangst og biodiversitetskrise også. Men skal vi arbejde med det i danskfaget? Og hvis svaret er ja, hvordan gør vi det så på måder, som er danskfaglige og engagerende, og uden at bæredygtighedsdagsordener føles som et kunstigt appendiks eller tager håbet fra os alle sammen? Kan det tænkes, at danskfaget som sprog-, litteratur- og dannelsesfag har nogle helt særlige potentialer for at kunne rumme kompleksitet og kriser som livsvilkår?

Årets konference kommer ikke med færdige svar, men lægger op til diskussioner af, om og hvordan vi kan arbejde med nogle af samtidens store udfordringer i danskfaget.

Konferencen byder på bredt diskuterende key-notes og workshops. Desuden præsenteres nye danskfaglige ph.d.- projekter.

Program

9.30-10.00 Ankomst og kaffe

10.00-10.10 Velkomst og fællessang

10.10-11.10 Grøn omstilling i danskfagets praksis?
Nikolaj Frydenbjerg Elf, professor, SDU
Klima- og biodiversitetskrisen har ganske akut rejst spørgsmålet om, hvordan og med hvilke begrundelser man kan undervise i grøn omstilling og mere bredt bæredygtighed i danskfaget. Med afsæt i det etnografiske forskningsprojekt Grøn omstilling i grundskolen gives der et praksisnært og teoretisk perspektiverende indblik i, hvordan dansklærere håndterer og reflekterer over den udfordring.

11.10-11.15 Pause

11.15-12.15 Børne- og ungdomslitteratur i et økokritisk perspektiv
Anna Skyggebjerg, lektor, DPU
Billeder af storslåede landskaber, fascinerende dyr og sjældne planter findes i børne- og ungdomslitteratur fra forskellige perioder. Traditionelt har naturen udgjort et fristed for leg og dannelse, men i dag bidrager fiktive børn også til naturbeskyttelse og klimahandling. De skiftende natur- og børnesyn bliver diskuteret med henblik på ’de små håbs didaktik’.

12.15-13.00 Frokost

13.00-14.15 Workshops:

Workshop 1: Klimadiskurser og retorisk medborgerskab (lokale K3.04)
Hvad betyder ”bæredygtig” egentlig, og hvordan påvirker man sin modtagers handlekraft, når man kommunikerer? Workshoppen præsenterer nogle lavpraktiske ideer til, hvordan vi med afsæt i retorik og diskursanalyse kan styrke vores elevers kritiske sans, når de med fokus på sprog læser og producerer tekster om klimaforandringer.
Workshopledere: Leena Haastrup, lektor i dansk, religion, retorik og samfundsfag, Nyborg Gymnasium og Nina Sofie Munck, lektor i dansk, KVUC

Workshop 2: Hvordan undersøge og udvikle undervisning i grøn omstilling og bæredygtighed? (lokale K3.06)
I denne workshop giver vi et involverende indblik i, hvordan man kan undersøge og udvikle undervisning i grøn omstilling og bæredygtighed i dansk. Med afsæt i cases fra projektet Grøn omstilling i grundskolen vil vi lægge op til en diskussion af fordele og ulemper ved forskellige tilgange til at integrere undervisning for bæredygtig udvikling i danskfaget.
Workshopledere: Tom Steffensen, docent, KP og Nikolaj Frydensbjerg Elf, professor, SDU

Workshop 3: Ud i naturen med danskfaget (lokale K4.20)
Hvordan kan udeskole bidrage til elevers kendskab til, omsorg for og læring i og af naturen i danskfaget? I workshoppen spørger vi til, hvilke undervisningsaktiviteter der kan give elever håb og handlekompetence i forhold til de forandringer, naturen aktuelt undergår i accelererende fart. Hvilken litteratur skal vi læse? Hvilke spørgsmål kan vi stille til den?
Workshopledere: Signe Refshauge Kjær, Nr. Nissum Efterskole og Dorte Eggersen, lektor, VIA UC

Workshop 4: Følelsernes tid - håb og bekymringer i danskfaget (lokale W2.05)
Hvad har følelser med bæredygtighed at gøre? En hel del, ikke mindst i et dannelsesfag som dansk, der altid har arbejdet med elevernes evne til at indleve sig i andre(s verdner) i litteraturen og med evnen til at udtrykke egne holdninger og følelser. Workshoppen lægger op til en samtale om følelser i relation til bæredygtighed samt en aktivitet, hvor vi sammen kommer med konkrete bud på praksisser, der tager følelser alvorligt, uden at det bliver terapeutisk.
Workshopledere: Nadia Raphael Rathje, ph.d.-studerende, DPU/KP og Anne Mette Glarbo Sieber, grøn koordinator på Tinderhøjskolen

Workshop 5: Når materialer taler (lokale W2.06)
Workshoppen inviterer til opmærksomhed på, hvordan de ting, vi omgiver os med, og som vi anvender og forbruger, bliver vidnesbyrd om vores handlinger og vores færden. Med brug af designmetoder bearbejdes fundene, mens skriveøvelser giver rum for sprogliggørelse af det sansede. Med fokus på ting og forbrug ønsker workshoppen at vise, hvordan man med en kreativ skrivetilgang kan skabe mulighed for udvikling af bevidsthed om verden og sig selv i verden hos elever.
Workshopledere: Marie Hugsted, cand.des., lærer på Tekstilskolen i Holte og Anne Bock, ph.d.-studerende og lektor, VIA UC

Workshop 6: Naturhistorier i dansk (lokale K3.12)
Forfattere har til alle tider beskæftiget sig med forholdet mellem natur og menneske. Fra folkevisernes beskrivelse af den farlige natur over romantikkens opfattelse af den besjælede natur til moderne, klimabevidste forfatteres katastrofetanker og drømme om nye fællesskaber. I workshoppen vil deltagerne undersøge, hvordan man kan arbejde med naturhistoriernes tid og sted i grundskolen og gymnasiet.
Workshopledere: Sidsel Toft Kristensen, lektor, STX Campus Bornholm og Christine Pilegaard Larsen, lektor, KP

14.15-14.45 Pause, kaffe og kage

14.45-15.00 Hvad har du oplevet? Del med dine sidemænd

15.00-15.45 Til inspiration. Nye danskfaglige ph.d.-projekter:

”Hvis du vakler, er der ridser i lakken” – mundtlig eksamen i dansk
Julie Marie Isager, specialkonsulent, KU

Danskdidaktiske forståelsesmåder – metadidaktiske perspektiver på danskfaget og danskundervisning
Dorthe Carlsen, lektor, UC SYD

15.45-16.00 Opsamling på dagen
v. Nadia Raphael Rathje

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Dansk i mange retninger 2023