Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Udgivelser

Understøttende undervisning og læringsmiljøer

Denne bog er en antalogi, der forsøger at belyse og diskutere nytten af understøttende undervisning.
Bogen bygger på en teori- og forskningsinformeret tilgang, der har til formål at diskutere, kvalificere og inspirere arbejdet med at udvikle de understøttende undervisningsfelter i skolen. Herudover bygger den på en professionsrettet tilgang, der forsøger at koble teori med praksisnære perspektiver.

I bogens første del diskuteres og undersøges understøttende undervisning og læringsmiljøer i en større pædagogisk og politisk kontekst.
I bogens anden del fremlægges en række internationale og danske bidragyderes bud på, hvordan man i praksis kan berige den understøttende undervisning og udvikle bedre og mere kvalificerede læringsmiljøer i skolerne.

Bogen henvender sig primært til lærere, pædagoger, konsulenter, skoleledere, lærer- og pædagogstuderende og andre aktører, som beskæftiger sig med understøttende undervisning.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Understøttende undervisning og læringsmiljøer