Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Om os

Centerets medarbejdere

Centerleder, ph.d.
Lene Storgaard Brok 4189 8155 lsb@kp.dk

Projektudvikling, forskning og presseudtalelser

Seniorforsker, ph.d.
Jesper Bremholm 41897142 JBRE@kp.dk

Projekt- og forskningsudvikling, faglig literacy inden for både grundskole og ungdomsuddannelse

Faglig konsulent
Henriette Romme Lund 4189 7186 hrlu@kp.dk

Kommunikation, undersøgelser og evalueringsopgaver

Specialkonsulent, ph.d.
Peter Heller Lützen 4189 8598 petl@kp.dk

Projekt- og forskningsudvikling, literacy, udskoling og ungdomsuddannelser

Faglig konsulent
Charlotte F. Reusch 4189 8825 chre@kp.dk

Projekt- og forskningsudvikling, tidlig literacy og new literacies

Akademisk medarbejder
Jacob Spangenberg 4189 8959 jacs@kp.dk

Administration, researchopgaver, kursus og konferencer m.v.

Faglig konsulent
Kirsten Friis 4189 7182 kfl@kp.dk

Fagperson inden for læse- og skrivevanskeligheder, inklusion og specialpædagogik

Lektor i dansk
Søren Eefsen 4189 7626 soee@kp.dk

Kommunikation og redaktør på literacy.dk

Lektor i dansk
Sara Hannibal 4189 7621 shan@kp.dk

Videnmedarbejder og redaktør af HOT-udgivelsen

Lektor i dansk, ph.d.
Helle Bundgaard Svendsen 8755 3278 HBS@via.dk

Centerets faglige konsulent inden for feltet læse- og skrivevanskeligheder

Praktikant
Simone Lysholt Geer SILG@kp.dk

Praktikant, kandidatstuderende, kognitiv semiotik på Aarhus Universitet

Studentermedhjælp
Birgitte Ravn Kongerslev 4189 9090 BRAK@kp.dk

Løser forskellige administrative og kommunikative opgaver