Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Om os

Centerets medarbejdere

Centerleder, ph.d.
Lene Storgaard Brok 4189 8155 lsb@kp.dk

Projektudvikling, forskning og presseudtalelser

Seniorforsker, ph.d.
Jesper Bremholm 4189 7142 jbre@kp.dk

Projekt- og forskningsudvikling, faglig literacy inden for både grundskole og ungdomsuddannelse

Specialkonsulent, ph.d.
Anne-Mette Veber Nielsen 4189 7443 amvn@kp.dk

Projekt- og forskningsudvikling med særlig ekspertise i børns skriftsprogstilegnelse.

Specialkonsulent, ph.d.
Peter Heller Lützen 4189 8598 petl@kp.dk

Projekt- og forskningsudvikling, literacy, udskoling og ungdomsuddannelser

Faglig konsulent og ph.d.-studerende
Charlotte F. Reusch 4189 8825 chre@kp.dk

Projekt- og forskningsudvikling, tidlig literacy og new literacies

Faglig konsulent
Kirsten Friis 2311 0056 kfl@kp.dk

Fagperson inden for læse- og skrivevanskeligheder, inklusion og specialpædagogik

Akademisk medarbejder
Jacob Spangenberg 4189 8959 jacs@kp.dk

Administration, researchopgaver, kursus og konferencer m.v.

Faglig formidler og lektor i dansk
Katja Vilien 4189 7512 kavi@kp.dk

Kommunikation og redaktør på centerets tidsskrift Viden om Literacy.

Lektor i dansk, ph.d.
Nina Berg Gøttsche 2344 5354 nbg@via.dk

Redaktør på centerets tidsskrift Viden om Literacy

Lektor i dansk, ph.d.
Helle Bundgaard Svendsen 8755 3278 HBS@via.dk

Centerets faglige konsulent inden for feltet læse- og skrivevanskeligheder

Faglig konsulent og Ph.d.- studerende
Henriette Romme Lund 4189 7186 hrlu@kp.dk

Undersøgelser og evalueringsopgaver

FAGLIG FORMIDLER OG PH.D.-STUDERENDE
Anders Simmelkiær Laraignou 41897678 ansl@edu.au.dk

Skriver nyheder til centerets hjemmeside