Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Om os

Netværk

Nationalt Videncenter for Læsning indgår i en række netværk inden for literacyområdet. Nedenfor kan du se hvilke.

Bibliotekernes Sprogspor
De seks danske centralbiblioteker har med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen udviklet et nyt nationalt program, som  skal understøtte sprog og læsning hele vejen rundt om barnet med ressourcer og materialer – analoge såvel som digitale – til både familien og den professionelle. Den primære målgruppe er familier og dagtilbud med børn i alderen 0-7 år, sekundært bibliotekspersonale og deres samarbejdspartnere i arbejdet med at understøtte sprogstimulering og tidlige læsefærdigheder. I programmets advisory board sidder Henriette Romme Lund fra Nationalt Videncenter for Læsning.
 Sprogsporet.dk kan man finde henvisninger til en række online tilbud og understøttende materialer til de koncepter, som er tilknyttet Sprogsporet.

Egmont Fondens følgegruppe om ordblindhed
Følgegruppen består af organisationer og personer, der har en bred kontaktflade til ordblinde børn og unge. Følgegruppen bistår med faglig viden og er med til at rådgive Egmont Fonden i forhold til fokus og igangsættelse af aktiviteter vedr. ordblindhed. Følgegruppen er desuden med til at koordinere og skabe synergi mellem forskellige aktørers aktiviteter om ordblindhed. Fra Nationalt Videncenter for Læsning deltager Kirsten Friis deltager. 
Læs mere om følgegruppen

EURead
EURead er grundlagt i 2000 og er et konsortium af europæiske organisationer inden for læseområdet. EURead’s formål er deling af viden, erfaringer og koncepter samt at udvikle nye strategier til at fremme læsning. Der arbejdes for at skabe opmærksomhed på det faktum, at en stærk strukturel rammesætning for at styrke læsning på et nationalt og europæisk plan er vitalt. Medlemmerne af EURead er forpligtet til at sikre adgang til læsning for alle, og de samarbejder med praktikere, undervisere og politiske beslutningstagere for at skabe optimale rammer for læsning. Fra Nationalt Videncenter for Læsning deltager Jacob Spangenberg.
Læs mere om EURead

Les i barnehagen
Les i barnehagen er et Nordplus-finansieret netværk med fokus på litteratur og bøger i børnehaven. Deltagende institutioner: Høgskolen i Sør-Øst Norge (koordinerende institution), partnerinstitutioner i øvrigt: Mid Sweden University, Åbo Akademi, Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolen UCC og UC Absalon. Fra Nationalt Videncenter for Læsning deltager Charlotte Reusch.

Læsevejledernetværk
I Nationalt Videncenter for Læsning har vi etableret et netværk for læsevejledere, da vi gerne vil give landets læsevejledere en fælles platform, hvor de kan få ny viden, udveksle erfaringer og diskutere problemstillinger. Noget, der vil ske via informationsbreve, som udsendes via mail til alle i netværket, samt via en konference for læsevejledere, som centeret afholder i april eller maj måned. De sidste år har den været afholdt ’midt-lands’ i Middelfart. Se kommende program i højre side.

Du kan læse de udsendte informationsbreve nedenfor.

Hvis du ønsker at være del af netværket, så kan du tilmelde dig gennem tilmeldingsformularen til centerets nyhedsbrev. Formularen finder du i højre side på forsiden af hjemmesiden. Er du ikke læsevejleder, men interesseret i at deltage i netværket, er du også meget velkommen til at tilmelde dig netværket. 

Informationsbreve og bilag

2020
Informationsbrev 1, april 2020
Informationsbrev 2, maj 2020

2019
Informationsbrev 1, januar 2019
Bilag januar 1
Informationsbrev 2. juni 2019
Informationsbrev 3, juni 2019
Informationsbrev 4, august 2019
Informationsbrev 5, december 2019

2018
Informationsbrev 1, maj 2018
Informationsbrev 2, juni 2018
Informationsbrev 3, oktober 2018
Informationsbrev 4, december 2018

2017
Informationsbrev 1, februar 2017
Informationsbrev 2, juni 2017
Bilag til informationsbrev 2
Informationsbrev 3, december 2017
Informationsbrev 4, december 2017

2016
Informationsbrev 1, juni 2016
Informationsbrev 2, december 2016

2015
Informationsbrev 1, januar
Informationsbrev 2, maj
Informationsbrev 3, juni
Bilag juni 1
Bilag juni 2
Bilag juni 3
Informationsbrev 4, oktober
Bilag oktober 1

2014
Informationsbrev 1, januar
Informationsbrev 2, marts
Informationsbrev 3, maj
Informationsbrev 4, juni
Informationsbrev 5, juni
Informationsbrev 6, august
Informationsbrev 7, september
Informationsbrev 8, december

Netværk for dansk literacyforskning
I øjeblikket består dette netværk af Jesper Bremholm (seniorforsker ved Nationalt Videncenter for Læsning, leder af netværket), Lene Storgaard Brok (Nationalt Videncenter for Læsning) og Kristine Kabel (adjunkt ved DPU). Arbejdsgruppen sidder for en periode på to år.

Netværk for forskning i danskfagenes didaktik
Netværk for forskning i danskfagenes didaktiks (DaDi) formål er forskningsudvikling i relation til danskfagenes didaktik, hvilket indebærer at skabe rammer for og bidrage til etablering af forskningsfeltet, vidensudvikling og vidensdeling. Fra Nationalt Videncenter for Læsning deltager Lene Storgaard Brok, Jesper Bremholm og Peter Heller Lützen.

Ordblindenetværket
Ordblindenetværket er et netværk for fagpersoner, der arbejder med læse- og skriveteknologi i undervisningen af ordblinde elever, studerende og kursister. Formålet med netværket er at give fagpersonerne mulighed for national sparring i et forum, hvor man let og hurtigt kan få adgang til en række nyttige informationer og mulighed for at udveksle erfaringer med andre. Ordblindenetværket drives af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt af Styrelsen for It og Læring. Ordblindenetværket driver en hjemmeside og er repræsenteret på Danmarks Læringsfestival. Kirsten Friis fra Nationalt Videncenter for Læsning er medlem af referencegruppen til Ordblindenetværket. 
Læs mere om Ordblindenetværket

Samrådet for Ordblindhed og Andre Læsevanskeligheder (ROAL)
Samrådet for Ordblindhed og Andre Læsevanskeligheder (ROAL) er et tværsektorielt og nationalt samråd bestående af interessenter, som repræsenterer netværk, foreninger, forvaltningsinstitutioner og enkeltpersoner med interesse for ordblindhed og andre læsevanskeligheder. Formålet er at sikre ligeværdig deltagelse i samfundet for mennesker med ordblindhed og andre læsevanskeligheder samt at sikre kontinuitet og sammenhæng i indsatsen for målgruppen og sikre optimal udnyttelse af resurserne. Kirsten Friis fra Nationalt Videncenter for Læsning er valgt ind i styregruppen for ROAL.

UC-netværk vedr. undervisning af elever i læse- og skrivevanskeligheder (herunder ordblindhed)
I efteråret 2018 oprettede Nationalt Videncenter for Læsning et netværk, hvorigennem landets professionshøjskoler sammen vil diskutere og sætte fokus på undervisning af elever i læse- og skrivevanskeligheder, herunder ordblindhed. Der deltager to repræsentanter fra hver professionshøjskole, og gruppen består fra august 2019 af:

Monica Krarup Olesen og Marianne Samuelsson Laursen, UCN
Helle Bonderup Grene og Helle Bundgaard Svendsen, VIA UC
Signe Elmstrøm og Charlotte Christiansen, UC Syd
Bettina Buch og Stine Fuglsang Engmose, Professionshøjskolen Absalon
Pia Mortensen og Thomas Roed Heiden, UCL
Minna Nørgaard Bruun og Louise Rønberg, KP

Netværket arbejder ud fra nedenstående kommissorium:

Kommissorium  

Nationalt Videncenter for Læsning er drevet i et samarbejde mellem landets seks professionshøjskoler, og netværket er sammensat af repræsentanter fra alle danske professionshøjskoler. Det mødes 1-2 gange årligt (à 4 timer) enten i Nationalt Videncenter for Læsning eller på skift ved professionshøjskolerne. Videncenteret står for udarbejdelse af dagsorden ud fra input fra deltagerne, referat og forplejning og er desuden mødeleder. Professionshøjskolerne afholder øvrige udgifter.

Netværket kan forholde sig til:

- Udvikling og kvalificering af samt samarbejde om forsknings- og udviklingsprojekter om børn, unge og voksne i læse- og skrivevanskeligheder på UC’erne
- Udveksling af erfaringer og viden i og på tværs af UC’erne
- Styrkelse af nationale og internationale samarbejder
- Udveksling og kvalificering af professionsdidaktik vedr. læse- og skrivevanskeligheder
- Etablering af relationer på tværs af UC’erne.

Fra Nationalt Videncenter for Læsning deltager konsulent Kirsten Friis og leder Lene Storgaard Brok. Netværket er et lukket netværk, som består af faste medlemmer fra professionshøjskolerne. Når et medlem udtræder af netværket, udpeger vedkommendes professionshøjskole, hvem der så indtræder i netværket. Det vil være en person med særlig viden og interesse om ordblindhed og andre læse-skrivevanskeligheder. Nationalt Videncenter for Læsning foreslår den pågældende professionshøjskole en person. Den endelige beslutning meddeles Kirsten Friis, som orienterer hele netværket.

Ønskes kontakt til netværket, så skriv til Kirsten Friis, kfl@kp.dk

Del siden på email

Du deler et link til siden: Netværk