Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Projekter

Ind i øret – ud i skolen

Projektet går ud på at formidle viden om elevers læse-skriveudvikling med særlig fokus på differentiering i forhold til højtbegavede elever. Formidlingen sker via 8 podcasts og 2 lydkonferencer, som ansporer lærere til at nytænke deres didaktik.

 • Om projektet

  Projektet ”Ind i øret - ud i skolen” samler og formidler den viden, vi har i Nationalt Videncenter for Læsning om elevers læse-skriveudvikling med særlig fokus på differentiering i forhold til højtbegavede elever.
  De 8 podcasts og 2 lydkonferencer skal give lærere, der underviser i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen, inspiration til at nytænke deres didaktik.
  Da læsning og skrivning er kulturteknikker, som indgår i alle fag, griber indholdet i de 8 podcasts fat om såvel almendidaktiske som fagdidaktiske problemstillinger. Lydkonferencerne er podcastenes ”premieredag”, hvor vi inviterer lærere til fælles refleksion om tilrettelæggelse af undervisning og didaktiske konsekvenser ved at gennemføre en differentieret læse-skriveundervisning.

 • Podcast om læsebånd

  De læser om sæler, om monstre og om kærlighed. På Rundhøjskolen i Aarhus har læsebånd længe været en fast del af skemaet, og her læser alle elever 20 minutter hver dag, 4 måneder om året. I denne podcast fortæller skolens læsevejleder Johanne Sand Nielsen om, hvorfor skolen har læsebånd, og hvordan læsebånd konkret praktiseres. Hun suppleres af elever fra 2., 4. og 9. klasse, der fortæller om deres oplevelse af læsebånd.

  Idé og tilrettelæggelse: Nationalt Videncenter for Læsning, Simone Lysholt Geer
  Produktion og redigering: Siri Bonde

  Podcasten er produceret med støtte fra Undervisningsministeriet som del af formidlingsprojektet "Ind i øret ud i skolen

  Lyst til Læsebånd - Episode 1

  Hvad er læsebånd og læselyst? I denne podcast folder ph.d.-studerende Henriette Romme Lund begreberne ud. 

   

  Lyst til Læsebånd - Episode 2

  Hvad sker der, når en skole og et bibliotek fokuserer på at skabe mere læselyst i læsebåndet?  Det er temaet i denne podcast fra en skole i Karrebæk, der deltog i projektet Lyst til læsebånd i hele landet. 

  Lyst til Læsebånd - Episode 3

  Julie Juul Ottosen og Katrine Bruun Dahl fra Københavns Biblioteker fortæller om et læsebåndsprojekt, de har gennemført med elever i 7. klasse som en del af Lyst til læsebånd i hele landet. 

  Kreditering: Læselyst - Episode 1- 3

  Idé og tilrettelæggelse: Lisbet Vestergaard fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker.  

  Produktion og redigering: Siri Bonde

  De tre podcast er produceret med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje til Folkebiblioteker og Pædagogiske Læringscentre.  

 • Podcast om litteraturdidaktik

  I disse tre podcast kommenterer hhv. Ida Geertz-Jensen, lærer, Nikolaj Frydensbjerg Elf, uddannelsesforsker, og Johannes Fibiger, underviser i læreruddannelsen på artiklen ”Literacy, litteratundervisning og en skole for alle”.

  Artiklen, der er skrevet af den norske litteratur og literacyforsker Sylvi Penne, udgør kernen i en af udgivelserne på Nationalt Videncenter for Læsnings site literacy.dk. Her kan man både læse selve artiklen, læse kommentarer til den - og høre dem.

  Sylvi Penne giver i artiklen en række bud på, hvorfor forskellige grupper af elever klarer sig godt og skidt i skolens litteraturundervisning, hvad literacy har med litteraturundervisning at gøre, og hvordan litteraturundervisningen kan fremme lighed i samfund som Norge og Danmark.

  Kommentar fra Ida Geerts Jensen

  I sin kommentar på artiklen er lærer Ida Geertz Jensen enig i en lang række af Sylvi Pennes pointer omkring hjemmets betydning for, hvordan børn klarer sig i skolen.

  Hun er dog uenig i andre, for eksempel i forholdet mellem dannelse og literacy. Og så tilføjer hun bekymringer over litteraturens status i skolens danskundervisning i det hele taget til diskussionen af artiklen.

  Kommentar fra Nikolaj Frydensbjerg Elf

  Nikolaj Frydensbjerg Elf fremhæver Sylvi Pennes tilgang til den typiske måde at bedrive litteraturundervisning på. Den skal nemlig ifølge Sylvi Penne ikke nødvendigvis ændres, snarere skal elever fra bogfattige hjem introduceres mere tydeligt til undervisningsformen.

  Til gengæld er Nikolaj Frydensbjerg uenig, når Sylvi Penne afviser, at litteraturundervisningen skal prioritere elevernes oplevelse af litteratur.

  Kommentar fra Johannes Fibiger

  I sin kommentar til artiklen er lektor Johannes Fibiger skeptisk over for litteraturundervisningens muligheder for at skabe lighed i samfundet.

  Han er enig i mange af Sylvi Pennes pointer, men mener, at den teknologiske udvikling har ændret på nogle de præmisser, som Sylvi Penne diskuterer litteraturundervisningens udfordringer ud fra.  

   

 • Podcast om tidlige læsere

  Nogle børn kan læse, inden de starter i skolen. Men hvordan lærer de at læse så tidligt? Hvad betyder det for et barn at være en tidlig læser? Og hvad er skolens opgave?

  Det har Nationalt Videncenter for Læsning undersøgt i projektet Tidlige læsere. Her har forsker Peter Heller Lützen gransket forskningslitteraturen og interviewet børn, der alle kunne læse inden skolestart. I denne podcast zoomer vi ind på nogle af undersøgelsens pointer.

  Idé og tilrettelæggelse: Henriette Romme Lund og Peter Heller Lützen

  Produktion: Siri Bonde

  Podcasten er produceret med støtte fra Undervisningsministeriet som del af formidlingsprojektet "Ind i øret ud i skolen"

 • Podcast om Gramma3

  Hvad foregår der, når lærere og elever er sammen om grammatik? Og hvordan kan vi udvikle grammatikundervisningen i skolens sprogfag? Det ved vi faktisk ikke særligt meget om, men nu har en stor gruppe forskere på tværs af landet undersøgt, hvordan grammatikundervisning praktiseres på en række skoler. I forlængelse af dette eksperimenteres der med udvikling af grammatikundervisning i dansk, engelsk og tysk. Projektet hedder Gramma3, og du kan høre om projektet i denne podcast.

  Idé og tilrettelæggelse: Søren Martin Vestergaard Riis

  Musik komponeret af: Svend Rossen

  Produktion: Siri Bonde

  Podcasten er produceret med støtte fra Undervisningsministeriet som del af forskningsprojektet Gramma3.

 • Med ordblinde elever i klassen

  Med ordblinde elever i klassen – differentiering med læse- skriveteknologi

  Ordblinde elever får adgang til læse- og skriveteknologi, og de bliver instrueret i det. Men der er brug for at udvikle faglæreres differentiering med læse- og skriveteknologi i skolens forskellige fag. Instruktion i læse- og skriveteknologi og undervisning i elevens læse- og skriveudvikling i bred forstand skal tænkes sammen. I denne podcast deler eksperter og elever viden om strategier til at stave og skrive med læse- og skriveteknologi i klassen. 

  I podcasten omtales fire plakater fra Læsetek i Holbæk og en artikel fra Læsepædagogen. Plakaterne kan downloades her:

  Artiklen finder du her: Tinggaard, Maria Kjellin & Fredsø-Rauer, Julie (under udgivelse 2021). Fra beg*ing til begejstring – giv elever med ordblindhed et stabilt fundament af stavestrategier, Læsepædagogen 69. årgang nr. 3.

  Idé, tilrettelæggelse og interview: Minna Nørgaard Bruun, Københavns Professionshøjskole & Helle Bundgaard Svendsen, UC VIA 

  Producent: Siri Bonde

  Podcasten er produceret med støtte fra Undervisningsministeriet som del af formidlingsprojektet "Ind i øret ud i skolen".

 • Med højt begavede elever i klassen

  Differentierende undervisning i det diverse klasserum

  I hver klasse sidder der elever, som er særligt højt begavede. Fagene er lette for dem, men nogle mangler udfordringer og kan derfor være i risiko for at kede sig i undervisningen.

  I denne podcast kan du høre en forsker beskrive, hvad der kendetegner dygtige elever, og hvordan læreren ved at planlægge og gennemføre undervisning ud fra en ABC-model kan skabe skoletrivsel og mening i skolelivet for dem - uden at flytte ressourcer og opmærksomhed bort fra klassen som helhed.

  Idé og tilrettelæggelse: Henriette Romme Lund og Peter Heller Lützen, Nationalt Videncenter for Læsning.

  Produktion: Siri Bonde.

  Podcasten er produceret med støtte fra Undervisningsministeriet som del af formidlingsprojektet "Ind i øret ud i skolen".

 • Skriv som en spiljournalist

  Hvordan kan erfaringer uden for skolen bringes i spil i elevernes skriveudvikling i udskolingens danskfag? Det har projektet Spiljournalist et bud på, og i denne podcast skal vi møde en gruppe udskolingselever og deres lærer, som fortæller om erfaringer med at skrive kritisk journalistik om computerspil. De fleste børn og unge har nemlig erfaringer med at spille, og stort set alle har en holdning til det. Derfor blev spiljournalistikken en vej til stort engagement og nuanceret journalistisk arbejde i klassen. Vi møder også professor Thorkild Hanghøj, som sætter rammen for projektet.

  Idé og tilrettelæggelse: Peter Heller Lützen & Thorkild Hanghøj

  Producent: Siri Bonde

  Podcasten er produceret med støtte fra Undervisningsministeriet som del af formidlingsprojektet "Ind i øret ud i skolen".

 • Projektskonsulenter

  Lene Storgaard Brok
  Centerleder, Nationalt Videncenter for Læsning
  lsb@kp.dk
  4189 8155
  Projektleder

  Charlotte F. Reusch
  Konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning
  chre@kp.dk
  4189 8825

  Henriette Romme Lund
  Konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning
  hrlu@kp.dk
  4189 7186

  Søren Eefsen
  Konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning
  soee@kp.dk
  4189 7626

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ind i øret – ud i skolen