Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Projekter

Sproggaven med i skole

Sproggaven med i skole er et projekt, der styrker børns overgang fra dagtilbud til skole og skaber et stærkt fagligt og tværprofessionelt samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen, pædagoger i SFO og pædagoger i dagtilbuddene. Samarbejdet har fokus på det sprog, som børnene skal lære, når de starter i skole – det sprog, der er knyttet til skolens fag.

Børnene i Fredensborg Kommune er vant til at læse og tale om bøger, vant til at møde nye ord og begreber og udvikle deres ordforråd, og de er vant til at deltage i aktioner. Det er de, fordi de har deltaget i projektet Sproggaven – det starter med sprog, og de kender derfor mindst 16 klassiske børnebøger, som pædagogerne har læst sammen med dem i dagtilbud. Nu hvor det går fra dagtilbud til børnehaveklasse og 1. klasse, skal der arbejdes med sproglig kontinuitet og genkendelighed. Grebet er at tage udgangspunkt i det, børnene har været vant til i dagtilbud og bygge videre derfra, når de starter i skole.

 • Om projektet

  Skolestart er en vigtig begivenhed for alle børn, men forskningen viser desværre, at overgangen fra dagtilbud til skole kan være forbundet med utryghed og usikkerhed for mange børn. Det kan have konsekvenser for barnets videre uddannelse og liv. Senest har en rapport fra Egmont Fonden dokumenteret, at lidt over 41 % af børnene er nervøse for at starte i skole og/eller tror, det bliver svært at gå i skole, og 11,6 % af skolestarterne har en lav skoletrivsel. I Fredensborg Kommune har mange børn svært ved skolestarten, og det skal der gøres noget ved.

  Når Sproggaven skal med i skole betyder det, at børnene skal gøre brug af de erfaringer, de har med at læse og forstå bøger i dagtilbud, og de skal føle sig trygge i den læreproces, de befinder sig i, når de starter i skole.

 • Metode

  De tværprofessionelle teams skal arbejde i workshops og med aktionslæring. De skal udvikle lærerige danskfaglige og matematikfaglige situationer, som giver børnene lyst til at bruge fagsprog.

  Den faglige metode tager afsæt i de faser for læsning, som børnene kender: læs og lyt, læs og snak og læs og leg.

  • Fase 1, Læs og lyt, består af at læse omverdenen/omgivelserne, fx ved en tur ud af huset eller lytte til en oplæst bog.
  • Fase 2, Læs og snak, består af dialoger om det, børnene ser i omgivelserne/får oplæst, og børnene skal her arbejde med at omsætte deres hverdagssprog til skolesprog, dvs. det handler om ordtilegnelsen af skolesprog, som er både før-faglige ord og begreber, matematiske ord og begreber, danskfaglige ord og begreber.
  • Fase 3, Læs og leg, består af aktiviteter til at styrke det sproglige arbejde i dansk og matematik, hvor eleverne også anvender skriftlige tegn. De skal lege sig ind i situationerne og bruge det sprog, de har lært gennem fase 1 og 2.

  Metodens tre faser understøtter det faglige arbejde, som skal foregå i dansk- og matematikfaget, og inviterer til, at børnene tager udgangspunkt i deres egen faglige nysgerrighed og udvikler sprog og omverdensforståelse ad den vej. Metoden vil øge alle børns deltagelsesmuligheder – uanset baggrund.

 • Aktioner

  De første aktioner i det tværprofessionelle team tager udgangspunkt i de bøger, som børnene kender fra Sproggaven – det starter med sprog (se under Bogfoldere: https://www.videnomlaesning.dk/projekter/sproggaven/) i dagtilbud, og man arbejder med sprogbrugssituationer, fokusord og ordforrådsudvikling.
  De næste aktioner tager udgangspunkt i hverdagslige forhold, og børnene udvikler deres ordforråd og begrebsforståelse gennem samtaler om nære forhold.
  De næste to aktioner tager udgangspunkt i mere abstrakte forhold, såsom billeder, figurer eller tegn i bøger eller i omverdenen. Børnene lærer at afkode og forstå, at abstrakte tegn kan omsættes til konkret tale og skrift.
  I løbet af de to år, som projektet kører, vil aktionerne bevæge sig fra det kendte og nære til det mere abstrakte og fjerne.

 • Projektleder

  Lene Storgaard Brok
  Centerleder, nationalt Videncenter for Læsning
  E-mail: lsb@kp.dk

 • Projektkoordinatorer

  Sara Hannibal
  Lektor, Københavns Professionshøjskole
  E-mail: SHAN@kp.dk

  Ole Freil
  Konsulent, Matamatikdidak10k
  E-mail: ole.freil63@gmail.com

 • Projektkonsulenter

  Heidi Kristiansen
  Adjunkt, Professionshøjskolen Absalon
  E-mail: heik@pha.dk 

  Marie Bloch Jespersen
  Adjunkt, Professionshøjskolen Absalon
  E-mail: mabj@pha.dk

  Michael Wahl Andersen
  Lektor, Københavns Professionshøjskole
  E-mail: MWA@kp.dk

  Eva Theilgaard Brink
  Adjunkt, Københavns Professionshøjskole
  E-mail: ETBR@kp.dk

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sproggaven med i skole