Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Tidsskrift

Viden om Literacy

To gange årligt udgiver centeret fagtidsskriftet Viden om Literacy, der har Katja Villien og Helle Bundgaard Svendsen som redaktører. Hver udgivelse sætter fokus på et særligt tema.

Tidsskriftet kan downloades gratis nedenfor. Man kan tegne abonnement på den trykte udgave ved at sende centeret en mail på info@videnomlaesning.dk. Mailen skal indeholde: navn, e-mail, fakturerings- og leveringsadresse og EAN nummer.

Tidsskriftets forskningsartikler gennemgår double blind peer review. Redaktionen inviterer forfattere til at indsende originale manuskripter til tidsskriftet.
Læs mere om peer-review processen her

Nr. 26

Perspektiver på læse- og skriveteknologi i klasseværelset

Læse- og skriveteknologier bruges af os alle, men for elever med og i skriftsprogsvanskeligheder er de særligt vigtige. Det er disse elever, der sættes fokus på i det nye nummer af Viden om Literacy.

Læs om tidsskriftet
Nr. 25

Test i skole og dagtilbud

Det seneste nummer af Viden om Literacy har "Test i skole og dagtilbud" som tema.

Læs om tidsskriftet
Nr. 24

Unges tekstverdener - på skrift og på tværs

Alle døre står åbne for unges literacy langt ind i voksenlivet, men skole og uddannelse spiller en afgørende rolle. De unge er på vej, nogle på trods og alle på tværs af tekstverdener og uddannelsesinstitutioner. I dette…

Læs om tidsskriftet
Nr. 23

At tale for at lære

Selvom talesproget er en vigtig kilde til læring og udvikling af literacy, så fremstår det ofte som et mindre udforsket fagområde. Dette nummer af Viden om Literacy sætter fokus på det talte sprog.

Læs om tidsskriftet
Nr. 22

L1T3R4CY - literacy og numeracy i børnehave og indskoling

Dette nummer har temaet: L1T3R4CY - literacy og numeracy i børnehave og indskoling og rummer dels artikler skrevet af deltagere og projektkonsulenter i projektet Tidlig literacy - tidlig numeracy, dels artikler, der omha…

Læs om tidsskriftet
Nr. 21

Multimodale tekster

Vores øgede adgang til internettet, hvor vi i høj grad møder multimodale tekster, og vores brug af digitale devices, der giver adgang til et hav af programmer, har gjort det let at ytre sig multimodalt. I tidsskriftet sæ…

Læs om tidsskriftet
Nr. 20

Litteraturdidaktik og -pædagogik

I dette nummer af centerets tidsskrift spørger vi: Hvad skal litteratur i skolen og i dagtilbud? 14 skribenter giver deres svar, og mellem artiklerne snor en billedfortælling af illustratoren Katrine Clante sig.

Læs om tidsskriftet
Nr. 19

SKRIFT

Vi ytrer os ved at kombinere skrifttegn. I skolen undervises vi i at skrive i hånden. Vi reagerer, når opsætning eller font gør en tekst svær at læse - eller giver os en æstetisk oplevelse. Derfor dette tema om SKRIFT.

Læs om tidsskriftet
Nr. 18

På flere sprog

I dette tidsskrift anlægger 16 skribenter hvert deres perspektiv på to- og flersprogede børn og unges læsning, skrivning og læring.

Læs om tidsskriftet