Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Tidsskrift

Viden om Literacy

To gange årligt udgiver centeret fagtidsskriftet Viden om Literacy, der har Henriette Romme Lund og Helle Bundgaard Svendsen som redaktører.

Hver udgivelse sætter fokus på et særligt tema.

Du kan downloade tidsskriftet gratis her fra hjemmesiden og/eller tegne abonnement på den trykte udgave ved at sende en mail til os på info@videnomlaesning.dk.
I mailen skal du skrive: navn, e-mail, fakturerings- og leveringsadresse og EAN nummer.

Kommer snart
Nr. 25

Test i skole og dagtilbud

Det kommende nummer af Viden om Literacy har "Test i skole og dagtilbud" som tema.

Læs om tidsskriftet
Nr. 24

Unges tekstverdener - på skrift og på tværs

Alle døre står åbne for unges literacy langt ind i voksenlivet, men skole og uddannelse spiller en afgørende rolle. De unge er på vej, nogle på trods og alle på tværs af tekstverdener og uddannelsesinstitutioner. I dette…

Læs om tidsskriftet
Nr. 23

At tale for at lære

Selvom talesproget er en vigtig kilde til læring og udvikling af literacy, så fremstår det ofte som et mindre udforsket fagområde. Dette nummer af Viden om Literacy sætter fokus på det talte sprog.

Læs om tidsskriftet
Nr. 22

L1T3R4CY - literacy og numeracy i børnehave og indskoling

Dette nummer har temaet: L1T3R4CY - literacy og numeracy i børnehave og indskoling og rummer dels artikler skrevet af deltagere og projektkonsulenter i projektet Tidlig literacy - tidlig numeracy, dels artikler, der omha…

Læs om tidsskriftet
Nr. 21

Multimodale tekster

Vores øgede adgang til internettet, hvor vi i høj grad møder multimodale tekster, og vores brug af digitale devices, der giver adgang til et hav af programmer, har gjort det let at ytre sig multimodalt. I tidsskriftet sæ…

Læs om tidsskriftet
Nr. 20

Litteraturdidaktik og -pædagogik

I dette nummer af centerets tidsskrift spørger vi: Hvad skal litteratur i skolen og i dagtilbud? 14 skribenter giver deres svar, og mellem artiklerne snor en billedfortælling af illustratoren Katrine Clante sig.

Læs om tidsskriftet
Nr. 19

SKRIFT

Vi ytrer os ved at kombinere skrifttegn. I skolen undervises vi i at skrive i hånden. Vi reagerer, når opsætning eller font gør en tekst svær at læse - eller giver os en æstetisk oplevelse. Derfor dette tema om SKRIFT.

Læs om tidsskriftet
Nr. 18

På flere sprog

I dette tidsskrift anlægger 16 skribenter hvert deres perspektiv på to- og flersprogede børn og unges læsning, skrivning og læring.

Læs om tidsskriftet
Nr. 17

Skole i hjem - Hjem i skole

Der er mere og mere fokus på hjemmet og forældrene som en ressource for børns læring. Skal vi ikke hurtigt nok indtænke hjemmet som læringsarena? Eller er det noget, vi skal afholde os fra? Og hvad er det, man helt konk…

Læs om tidsskriftet