Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Tidsskrift

Steder og tekster

Nr. 32

Dette temanummer handler om steders potentiale for literacy. Man kunne indvende: Hvorfor overhovedet interessere sig for steder i forbindelse med læsning og skrivning? Er tekstens funktion ikke netop, at den kan læses, forstås og opleves hvor som helst? Jeg kan sætte mig i et bart rum og lade scener fra hele verden, det ydre rum og jordens indre udspille sig foran mig. Det skrevne sprog giver mig mulighed for at opleve både virkelige, realistiske og magiske verdener, uanset hvor jeg befinder mig. Tekstens stedløshed giver også mennesket en mere lige adgang til viden. Bogtrykkerkunsten blev en revolution, fordi uddannelse nu kunne løsrives fra tilstedeværelsen på et bestemt sted sammen med bestemte andre mennesker. Så hvorfor vender en del af literacy-forskningen og de fagprofessionelle sig så alligevel mod stedet som et frugtbart afsæt for at læse og skrive med børn og unge? Det får du bud på i Viden om Literacy nr. 32.

Artiklerne i temanummeret falder i tre temaer: stedbaseret læsning som litteraturpædagogisk metode, stedet som potentiale i elevers skriveprocesser og stedet som potentiale for børns sproglige udvikling i børnehave og omkring skolestart.

Viden om Literacy nr. 32 udkommer d. 7. oktober 2022.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Steder og tekster