Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Tidsskrift

Spirende Literacy

Nr. 28

Hvordan skaber man de bedste rammer for de yngste børns sproglige udvikling i vuggestue, børnehave og i overgangen mellem børnehave og 0. klasse? Spørgsmålet indbyder til mange forskelligartede svar, og nogle af dem finder du i dette temanummer af Viden om Literacy.

Børns sprogbrug er mangefacetteret – måske er børn de allermest kreative sprogbrugere, hvis vi ser godt efter. Som pædagog må man have blik for både kropssprog, verbalsprog, gryende opmærksomhed på skriftsprog og andre semiotiske ressourcer. Samtidig er der mange tilgange til arbejdet med børns sprog: I dette temanummer møder vi både sociokulturelle og kognitive perspektiver på børns sproglige udvikling, ligesom nogle skribenter sætter fokus på kommunikation mellem voksne og børn, andre på børns indbyrdes samtaler som en arena for sproglig udvikling. Nogle artikler tager os med ind i daginstitutionens hverdag, mens andre udlægger lovgrundlaget for sprogpædagogik i dagtilbud eller undersøger pædagogstuderendes møde med temaet.

Viden om Literacy nr. 28 udkommer d. 2. november 2020.

 • Bidragsydere

  Lars Holm, Laura Ø. Eilenberg & Annegrete Ahrenkiel

  Det upåagtede børnesprog. En kvantitativ og kvalitativ analyse og diskussion af peer talk i en daginstitution

  Line Dahl Jørgensen

  Tidlige sproglige vanskeligheder

  Aase Holmgaard

  Dit sprog er mit sprog – og mit sprog er dit sprog. En argumentation for imitation som læringsstrategi i dagtilbuddenes kommunikative fællesskaber

  Line Møller Daugaard

  Eftermiddagsmad i vuggestuen. Et rigt kommunikativt og socialt rum

  Irene Salling Kristensen

  Sang og kommunikation i vuggestuen. Om sangaktiviteters kommunikative potentiale for vuggestuebørn

  Marie Højholt

  ”Nnnghø!” – jeg vil dig noget! Om de mindste vuggestuebørns kontaktformer og pædagogernes kommunikative responsivitet

  Ida Kornerup, Bente Reimann Jensen, Sharmila Holmstrøm Juhlin, Vibeke Schrøder, Liv Gjems & Bente Vatne  

  Tidlig literacy på pædagoguddannelsen – et underskud af viden?

  Marianne Eskebæk

  Literacy på pædagoguddannelsen?

  Malene Slott Nielsen

  Kommunikation og sprog i den pædagogiske læreplan

  Ida Kornerup, Bente Reimann Jensen & Charlotte Øhrstrøm

  Nysgerrighed og tidlig literacy i hverdagslivet. Praksiseksempler fra et forskningsprojekt i en daginstitution

  Line Thingholm

  Fra børnehave til skole – med sproget i fokus

  Katja Vilien interviewer Marianne Thorsen og Sidsel Vang

  ”Sprog er ikke noget, man gør ved siden af”

  Catherine E. Brouwer

  Sprogstimulering for flersprogede børn. Fokus på ordforråd i samtale

Del siden på email

Du deler et link til siden: Spirende Literacy