Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Projekter

Læsning på digitale enheder

Bogen som medie for tekst og afsæt for undervisning er kendt af alle lærere, men den teknologiske udvikling har gjort, at mange lærere føler, at de står over for nye udfordringer:

Hvordan underviser man eleverne i at læse digitale, multimodale tekster? Udgør digitale medier og tekster en særlig støtte eller udfordring for elever, der har vanskeligt ved at lære at læse? Hvilke læsekompetencer skal eleverne udvikle, når de både skal tilegne sig lineær tekstlæsning i analoge tekster og udvikle navigationskompetencer, som understøtter digital læsning? Og hvilken betydning har det, om vi læser på papir eller på skærm? 

Formålet med dette projekt var at omdanne og formidle nyeste forsknings- og udviklingsviden om læsning på digitale enheder. Dels via et vidensnotat, dels via et praksisrettet materiale henvendt til det læseundervisende personale i grundskolen. Alle materialer kan downloades nedenfor.

Materialet bliver formidlet i formater, som lærere og pædagoger let kan tilgå og på en måde, så det let kan omsættes i praksis. De vil blive tilgængelige her på siden

 • Forskergruppe

  Til at kvalificere det vidensnotat, som udarbejdes i projektet, er en forskergruppe med følgende medlemmer nedsat:

  • Gitte Balling, lektor, Det Informationsvidenskabelige Akademi
  • Helle Bundgaard Svendsen, ph.d., VIA UC
  • Jeppe Bundsgaard, professor MSO, Aarhus Universitet
  • Stig Toke Gissel, ph.d. og lektor i dansk ved UC Lillebælt
 • Reality Tjek-gruppe

  For at sikre at fund og pointer fra den kortlagte forsknings– og praksisviden formidles, så de bedst lader sig omsætte i praksis, er der nedsat en Reality Tjek-gruppe.

  I gruppen sidder:

  • Ann-Birthe Overholt Nicolaisen, læreruddannet, it-didaktisk konsulent, Clio Online

  • Merete Breinholt Mikkelsen, lærer og læsevejleder, Vildbjerg Skole

  • Rikke Christoffersen Denning, lektor, læreruddannelsen, UC Syd

  • Mette Gammelgård Ginnerup, pædagogisk leder og læsevejleder, Skovbakkeskolen i Odder

  • Lise-Mette Damsgaard, læsevejleder, Parkvejens Skole, Odder

   

 • Projektkonsulenter
  Lene Storgaard Brok
  Leder af Nationalt Videncenter for Læsning
  lsb@ucc.dk
  41898155
  Henriette Romme Lund
  Faglig konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning
  hrlu@ucc.dk
  41897186
  Søren Eefsen
  Underviser ved Læreruddannelsen UCC og videnskabsjournalistisk medarbejder
  SOEE@ucc.dk
  41897626
  Anna Køhler
  Vidensmedarbejder i projektet
  Annasigbrittkohler@gmail.com

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsning på digitale enheder