Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Om os

Centerets medarbejdere

Centerleder
Lene Storgaard Brok 4189 8155 lsb@ucc.dk

Projektudvikling, forskning og presseudtalelser.

Faglig konsulent
Henriette Romme Lund 4189 7186 hrlu@ucc.dk

Kommunikation, undersøgelser og evalueringsopgaver

Faglig konsulent
Peter Heller Lützen 4189 8598 petl@ucc.dk

Projekt- og forskningsudvikling, literacy, udskoling og ungdomsuddannelser.

Faglig konsulent
Charlotte F. Reusch 4189 8825 chre@ucc.dk

Projekt- og forskningsudvikling, tidlig literacy og new literacies

Adm. medarbejder
Jacob Spangenberg 4189 8959 jacs@ucc.dk

Administration, kursus og konferencer samt sekretariatsopgaver.

Faglig konsulent
Kirsten Friis 4189 7182 kfl@ucc.dk

Fagperson på læse- og skrivevanskeligheder, inklusion og specialpædagogik

Adjunkt, UCC
Anders Skriver Jensen 41898440 ansj@ucc.dk

Medredaktør på Viden om Literacy

Lektor i dansk
Søren Eefsen 41897626 soee@ucc.dk

Kommunikation og redaktør på literacy.dk

Lektor i dansk
Sara Hannibal 4189 7621 shan@ucc.dk

Videnmedarbejder og redaktør af HOT-udgivelsen

Ph.d. og lektor i Dansk
Helle Bundgaard Svendsen 8755 3278 HBS@via.dk

Centerets faglige konsulent indenfor feltet læse- og skrivevanskeligheder.

Lektor i dansk
Katja Vilien 41897512 kavi@ucc.dk

Redaktør på centerets tidsskrift Viden om Literacy