Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Gratis materiale til udvidet dialogisk læsning

I Fredensborg Kommune har pædagoger i alle dagtilbud de sidste fire år arbejdet med udvidet dialogisk læsning. Det er en oplæsningsmetode, der tager afsæt i børnebøger og udvalgte fokusord, og hvor den samme bog læses tre gange med samme børnegruppe - ligesom i almindelig dialogisk læsning. Dog ”udvides” læsningen med særlige literacyudviklende lege og aktiviteter.

Den udvidede dialogiske læsning har haft stor og positiv betydning for kommunens 0-6-åriges sprogfærdigheder. Succesen skyldes ikke mindst, at kommunens læsekonsulent og en række pædagoger fra forskellige dagtilbud sammen har udviklet et omfattende materiale til udvidet dialogisk læsning, som alle kommunens pædagoger har arbejdet ud fra. Dette materiale stilles nu gratis til rådighed.

Materiale til udvidet dialogisk læsning

Materialet består dels af en håndbog, der introducerer til metoden udvidet dialogisk læsning, dels af 13 bogfoldere, der hver især introducerer til læsning af én af i alt 13 særligt udvalgte børnebøger.

I håndbogen beskrives eksempelvis, hvordan man kan understøtte en god dialog med barnet, hvordan man finder gode fokusord til de enkelte oplæsninger, samt hvordan man kan inddrage og samarbejde med forældre omkring udvikling af deres barns sprog.

De 13 bogfoldere beskriver nøje, hvordan oplæsningerne af de udvalgte børnebøger kan forløbe, eksempelvis hvordan man kan samtale om fokusordene, og hvordan man kan lege ud fra det læste. De kan derfor både anvendes som en fast guide gennem den enkelte udvidede dialogiske oplæsning og som en overordnet inspiration til oplæsningen. Endvidere kan de bidrage med input og gode idéer til det daglige pædagogiske arbejde.

Ud over håndbogen og de 13 bogfoldere er der udviklet en lang række øvrige materialer i form af eksempelvis film og guides til forældrene. Disse kan også hentes gratis fra kommunens hjemmeside.

Derfor udvidet dialogisk læsning

Der er sammenhæng mellem størrelsen af et barns ordforråd i 0-6-årsalderen og dets faglige udvikling gennem hele skoleforløbet. Ligeledes har det betydning, at et barn tidligt lærer at kommunikere og udtrykke sig. Det gælder i alle former for samtale i hverdagen samt ved at tegne, bruge symboler eller skrive kruseduller og bogstaver.

Det er nogle af grundene til, at sprogarbejdet i dagtilbud er et højt prioriteret område i Fredensborg Kommune, og at kommunen derfor har udviklet Sproggaven.

Ved at lade alle børn i kommunens dagtilbud stifte bekendtskab med at tale og lege ud fra de samme 13 børnebøger er intentionen, at de møder skolen med fælles litterære erfaringer, som der kan bygges videre på. Samtidig vil børnene, når de som små har haft gode oplevelser med bøger, sandsynligvis senere få lyst til at læse selv.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Gratis materiale til udvidet dialogisk læsning