Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Viden og værktøjer

Podcast

Har du 5 minutters lyttetid, så hør centerets podcast om læsning, skrivning og sprog. Du finder dem nedenfor samt på vores kanal på Podbean.

Nina Berg Göttsche om litteraturundervisning og læsevanskeligheder

14-12-2017

Hvis man har svært ved at læse har det betydning for, hvordan man læser og forstår skønlitteratur. Men hvilken? I sit ph.d. projekt har Nina Berg Gøttsche, Aarhus Universitet, talt og læst med læsesvage elever i 8. og 9. klasse for at undersøge, hvad det er de gør og kan, når de læser skønlitteratur. Hvad er deres ressourcer og strategivalg?  Produceret af: Nationalt Videncenter for Læsning, Henriette Romme Lund

Thorkild Hanghøj om computerspil i skolen

14-12-2017

Lektor Thorkild Hanghøj forsker i computerspil og literacy på Aalborg Universitet i København. I denne podcast kan du høre ham fortælle om, hvordan man kan arbejde med computerspil i faget dansk. Produceret af: Nationalt Videncenter for Læsning, Kristiane Hauer

Kristine Kabel om det værdsatte sprog i litteraturundervisningen

14-12-2017

I danskfaget i udskolingen læser eleverne masser af skønlitteratur og der findes et stort begrebsapparat til at analysere og fortolke den med. Men der findes også et særligt sprog om litteratur, som værdsættes særligt i litteraturundervisningen. Det har Kristine Kabel, lektor på UCC, identificeret og kategoriseret i sit ph.d. projekt.  Produceret af: Nationalt Videncenter for Læsning, Henriette Romme Lund

Kristine Kabel om hvordan udskolingselever forholder sig til skønlitteratur

14-12-2017

Kristine Kabel, lektor på UCC, fulgte i sit ph.d. projekt litteraturundervisningen i tre forskellige 8. klasser og så at eleverne forholdt sig til de litterære figurer på en måde, hun har valgt at kalde, en diskret involverethed. Produceret af: Nationalt Videncenter for Læsning, Henriette Romme Lund

Del siden på email

Du deler et link til siden: Podcast