Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Viden og værktøjer

Podcast

Har du 5 minutters lyttetid, så hør centerets podcast om læsning, skrivning og sprog. Du finder dem nedenfor samt på vores kanal på Podbean.

En podcastserie om DLD - afsnit 1: identifikation

30-03-2023

I denne podcastserie samtaler Rikke Vang Christensen og Katrine Klim Jacobsen om centrale temaer inden for det logopædiske arbejde med særlig fokus på sprogforstyrrelsen DLD. Den logopædfaglige viden er vigtig i afdækningen af de sproglige vanskeligheder hos børn og unge, hvor der er mistanke om en sprogforstyrrelse. Ligesom der vil der ofte være behov for at inddrage en logopæd i arbejdet med at tilrettelægge indsatser til børn og unge med DLD.

Ønsket med samtalerne er at lægge op til refleksion og drøftelser i logopædfaglige grupper på landets PPR-kontorer om deres praksis, deres muligheder og mulige dilemmaer. Bl.a. ud fra en række refleksionsspørgsmål, som afslutter hvert afsnit. Spørgsmålene finder du her.

Podcasten er tilrettelagt af Rikke Vang Christensen, lektor i audiologopædi på Københavns Universitet i samarbejde med Katrine Klim Jacobsen, afdelingsleder i PPR Roskilde og produceret af Anne-Laura Hedegaard.

En podcastserie om DLD – prolog

30-03-2023

I denne podcastserie samtaler Rikke Vang Christensen og Katrine Klim Jacobsen om centrale temaer inden for det logopædiske arbejde med særlig fokus på sprogforstyrrelsen DLD. Den logopædfaglige viden er vigtig i afdækningen af de sproglige vanskeligheder hos børn og unge, hvor der er mistanke om en sprogforstyrrelse. Ligesom der vil der ofte være behov for at inddrage en logopæd i arbejdet med at tilrettelægge indsatser til børn og unge med DLD.

Ønsket med samtalerne er at lægge op til refleksion og drøftelser i logopædfaglige grupper på landets PPR-kontorer om deres praksis, deres muligheder og mulige dilemmaer. Bl.a. ud fra en række refleksionsspørgsmål, som afslutter hvert afsnit. Du finder spørgsmålene her.

Podcasten er tilrettelagt af Rikke Vang Christensen, lektor i audiologopædi på Københavns Universitet i samarbejde med Katrine Klim Jacobsen, afdelingsleder i PPR Roskilde og produceret af Anne-Laura Hedegaard.

Stedsopmærksom litteraturlæsning

10-02-2023

Hvad er et sted? Hvad har steder og litteratur med hinanden at gøre? Og hvordan kan man arbejde med det i sin litteraturundervisning? I denne lytteartikel serverer vi en levende oplæsning af Dorte Vang Eggersens artikel ”Stedsopmærksom litteraturlæsning i skolen”. Allerførst spørger vi en udskolingslærer, hvad stedsopmærksom læsning betyder for hendes elevers møde med dansk litteratur. God lyttelyst! 

Tænkende klasserum

21-11-2022

I denne lytteartikel kan du høre om afprøvning af Peter Liljedahls principper for aktivt tænkende klasserum i matematikundervisning. Vi inviteres indenfor i en 4. klasse, som indgår i projektet Alle i uddannelse.

Dette er første lytteartikel i serien af oplæste artikler fra tidsskriftet Viden om Literacy, der udgives to gange årligt af Nationalt Videncenter for Læsning.

Artiklen er skrevet af Lóa Björk Joelsdóttir, Lise Dausen, Mette Vedsgaard Christensen & Tina Mohr Nickelsen, og du finder artiklen inkl. henvisninger her.

Læs hele temanummeret: Viden om Literacy nr. 30: Sproglig udvikling i matematik og naturfag her.

Podcasten er produceret af Anne-Laura Hedegaard for Nationalt Videncenter for Læsning. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Podcast