Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Projekter

Pædagoger på sprogvisit

"Pædagoger på sprogvisit" er et projekt, hvor pædagoger går på visit i en anden institution for at få ideer til at udvikle eget pædagogisk arbejde med at understøtte børns sproglige udvikling.

Vi ved, at man lærer godt ved at lære af hinanden, og derfor er projektet designet sådan, at pædagogernes erfaringer spreder sig som ringe i vandet. Det handler om, at de mange gode ideer, der findes lokalt i institutionerne, skal deles og videreudvikles.

I projektet går pædagoger på sprogvisit i et andet dagtilbud og i en børnehaveklasse i deres egen kommune. Samlet set er 28 pædagoger fra 10 forskellige dagtilbud i 4 kommuner i Danmark med i projektet.

 • Om projektet

  På sprogvisitterne rettes blikket mod, hvordan der arbejdes med sprog i dagtilbud og børnehaveklasser i andre institutioner. Pædagogerne går på sprogvisit for at hente ideer og inspiration med hjem til egen institution og ad den vej kvalificere det pædagogiske arbejde med børn og sprog.

  Pædagogerne møder nye verdener og kvalificerer gennem refleksion og aktiviteter deres viden om, hvordan de kan guide børn til at blive kreative sprogbrugere. De bringer nye ideer om sprog, lyd, skrift, ordforråd og andre sprogstimulerende legeaktiviteter ind i det lokale læringsmiljø i dagtilbuddet. De lærer at fokusere på sproglig udvikling med et særligt systematisk blik, når de er på sprogvisit.

  Når pædagogen går på sprogvisit får han/hun blik for anderledes måder at arbejde med tidlig literacy på. Pædagogen inspireres og prøver nye sprogstimulerende tiltag af i egen institution og deler erfaringer med de øvrige kolleger på stedet. Derfor spredes erfaringer kolleger imellem, og pædagogerne lærer af hinanden.

  Nationalt Videncenter for Læsning støtter pædagogerne undervejs i deres sprogvisitter og faciliterer kompetenceudvikling gennem gensidige inspirationer. Konsulenter fra videncenteret bringer i den proces nyeste viden om tidlig literacy frem til fælles refleksion og inspirerer pædagogerne til at udvikle en literacypædagogik, der kan støtte børns sproglige udvikling.

 • Projektets metode

  Metoden sprogvisit er inspireret af antropologiske forskningstilgange, hvor man går på visit i en naboinstitution og med et observationsskema i hånden registrerer, hvordan sprog indgår i aktiviteter og rutiner i naboinstitutionens dagligdag.

  Når pædagogerne har  været på sprogvisit, holdes et teammøde, hvor observationer fremlægges efter tur og danner udgangspunkt for efterfølgende fælles refleksioner. Teamet beslutter sig dernæst for 1-2 sprogunderstøttende tiltag i form af indretning af fysisk rum, aktiviteter eller forholdemåder, der kan afprøves i egen praksis, hvorefter de gennemfører afprøvningen. Visitrunden kan herefter begynde forfra.

  Kompetenceudvikling sker gennem de reflekterende teamsamtaler og afprøvning af nye tiltag.

  Når man er på sprogvisit, er man nysgerrigt undersøgende; man observerer og spørger gerne til det, der foregår, men man vurderer ikke det observerede eller fortæller om egen praksis. Man anvender de nye indsigter til at forbedre egen praksis, og udvikle en literacypædagogik lokalt.  

 • Referencer til lignende forskningstilgange

  Hasse, C. (2011): Kulturanalyser i organisationer: Begreber, metoder og forbløffende læreprocesser. Samfundslitteratur

  Hasse, C., Brok, L.S., Bjerg, H., Kamstrup, A.K., Fossdal, W., Rosenbæk, P. (2013): Forbløffende praksisser. Et interventionslaboratorium. Aarhus Universitetsforlag

  Plauborg, H., Andersen, J.V., Bayer, M. (2007): Aktionslæring – læring i og af praksis. Gyldendal Akademisk

  Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., & Taggart, B. (2004): The Effective Provision of Pre-School Education (EPPE) Project: Findings from Pre-school to end of Key Stage 1. http://www.researchconnections.org/childcare/resources/7215

 • Deltagende institutioner

  Allinge Børnehus
  Leder Peter Cornelius Pedersen
  Bornholms Kommune

  Børnehuset Nordstjernen
  Leder Annette Nielsen
  Bornholms Kommune

  Børnehuset Kongeleddet
  Leder LisLone Kamper
  Lolland Kommune

  Børnehuset Tryllefløjten
  Leder: Pia Mortensen
  Lolland Kommune

  Børnehuset Egevolden
  Leder Lone Andersen
  Hvidovre Kommune

  Børnehuset Tryllestien
  Leder Annette Bonibay
  Hvidovre Kommune

  Børneinstitutionen Vedbyholm
  Leder Bente Østergaard
  Hvidovre Kommune

  Børnehuset Immerkær
  Leder: Birgitta Schmidt
  Hvidovre Kommune

  Børnehuset Rosenly Leder
  Merete Jensen
  Albertslund Kommune

  Børnehuset Storken
  Leder Tove Stalk
  Albertslund Kommune

 • Billeder af "sprog-situationer"

  I projektet er der taget en række billeder af læse-, skrive- og sprogsituationer. Vi har samlet et par stykker nedenfor.


  Læsestund, To børn fra institutionen Kongeleddet på Lolland læser for hinanden

  Samling med dukketeater
  Hånddukker sætter snak i gang. Dialogisk dukketeater i Børnehuset Nordstjernen i Rønne

  Efterårstema i institutionen Storken
  Efterårstemaet  i Storken er dokumenteret med børnenes produktioner. Pædagogen har sat fokus på, hvordan det sproglige potentiale i forskellige oplevelser og erfaringer, f.eks. ture ud af huset, kan udnyttes ved at samle op gennem tegninger, skriblerier, samtaler og genfortælling af turen.

  Sansetegninger

  Seks sansetegninger
  I børnehaven i Storken er sansegåder med mel og syltetøj og andet godt i hemmelige poser fulgt op med tegninger og skriblerier. Pædagogen har sat børnenes ord på skrift og børnene får kategoriseret sanserne: Hvad jeg smagte og hvad jeg mærkede.

  Læsekrog
  I Hvidovre har de lavet en læsekrog i børnehaven. Uglen sidder på armlænet og læser med

  Portrætter
  På en institution i Hvidovre tegner børnene selvportrætter

 • Projektkonsulenter
  Charlotte Reusch
  Faglig konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning
  chre@ucc.dk
  41898825
  Lene Storgaard Brok
  Leder af Nationalt Videncenter for Læsning
  lsb@ucc.dk
  41898155
  Kirsten Vagn Andersen
  Lektor ved Professionshøjskolen Absalon
  kva@pha.dk
  72481642
  Lena Base
  Lektor ved Professionshøjskolen Absalon
  lba@pha.dk
  72482058

Del siden på email

Du deler et link til siden: Pædagoger på sprogvisit