Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Kalender

Forskning i literacy - teoretiske, metodiske og analytiske tilgange

Dette kursus er for ph.d.-studerende og har til formål at give en introduktion til og diskussion af forskellige forskningsmæssige tilgange til studiet af literacy og de forskellige metodiske og analytiske overvejelser og problematikker forbundet hermed.

Mål:

- Uddybende viden om centrale tilgange til forskning i literacy i uddannelseskontekster
- Forståelse for eget studie og indsamlet data i et komplekst forskningsfelt inden for literacy
- Kompetence til at omsætte teoretisk literacygrundlag i behandling af data 
- Åbenhed over for samspil mellem teoretisk grundlag og empirisk data
- Ny, konkret og forskningsforankret inspiration til behandling af egen data

Indhold:

- Sociokulturelle, kognitive og socialsemiotiske tilgange til forskning i literacy
- Teoretiske præsentationer af tilgange
- Datasessions med præsentation og diskussion af samt feedback på konkrete dataeksempler
- De teoretiske præsentationer af tilgange danner afsæt for det fokuserede arbejde under datasessions med fokus på deltagernes eget teoretiske literacygrundlag og på hvordan det kan omsættes i behandlingen af data  
- Skriveworkshop afslutningsvist

Undervisere:

- Elisabeth Moje (USA) 
- Carsten Elbro, KU
- Anders Björkvall (SE)
- Linda Lundgreen Andersen, RUC 
- Jesper Bremholm, DPU 
- Lene Storgaard Brok, NVL
- Kristine Kabel, UCC

Del siden på email

Du deler et link til siden: Forskning i literacy - teoretiske, metodiske og analytiske tilgange